Іспити КРОК 1, КРОК 2 та іспит з англійської мови професійного спрямування є обов’язковими компонентами державної атестації студентів, які навчаються в Україні за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я». Ці іспити проводяться Центром тестування з 1999 року.  

Іспитом КРОК 1 оцінюється рівень професійної компетентності студента із загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін.  

Іспитом КРОК 2 оцінюється рівень професійної компетентності студента із професійно орієнтованих (клінічних) дисциплін.

Іспит з англійської мови професійного оцінює рівень оволодіння студентом англійською мовою професійного спрямування.

Дізнатися більше про програму іспитів можна на сайті Центру тестування: https://www.testcentr.org.ua/.

 

The KROK 1, KROK 2, and The English Language Proficiency Test exams are required components of the state certification of healthcare students studying in Ukraine. The Testing Board has been conducting these exams since 1999.

The KROK 1 exam assesses the student's level of professional competence in general scientific (fundamental) disciplines.

The KROK 2 exam assesses the level of professional competence of the student in professionally oriented (clinical) disciplines.

The English Language Proficiency Test exam assesses the student's level of proficiency in the English language.

You can find more information about the exam programs on the Testing Board's website: https://www.testcentr.org.ua/