Firma Prometric dąży do zapewnienia witryny internetowej i produktów dostępnych dla jak najszerszej grupy odbiorców, niezależnie od technologii lub umiejętności. Aktywnie pracujemy nad zwiększeniem dostępności i użyteczności naszej strony internetowej, przestrzegając przy tym wielu dostępnych standardów i wytycznych.

Niniejsza strona internetowa stara się być zgodna z poziomem Double-A Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych Konsorcjum World Wide Web (W3C) 2. 1 . Niniejsze wytyczne wyjaśniają, jak sprawić, by treści internetowe były bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. Zgodność z tymi wytycznymi pomoże uczynić sieć bardziej przyjazną dla wszystkich użytkowników.

Nieustannie poszukujemy rozwiązań, które doprowadzą wszystkie obszary witryny do tego samego poziomu ogólnej dostępności sieci . W międzyczasie, jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności w dostępie do witryny i produktów Prometric, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail na adres Availability@prometric.com .

Ponieważ nadal dążymy do w pełni zgodnych rozwiązań, możesz przeglądać nasze szablony VPAT (dobrowolne szablony dostępności produktów) dla naszej witryny internetowej i produktów. Ta lista będzie aktualizowana w miarę ciągłego ulepszania naszej strony internetowej i produktów.