Prometric, LLC jest akredytowanym przez BBB wydawcą testów w Baltimore, MD

Prometric to wiodący dostawca rozwiązań do testowania i oceny wykorzystujących technologię dla wielu najbardziej uznanych na świecie organizacji licencyjnych i certyfikujących, instytucji akademickich i agencji rządowych. Każdego roku wspieramy ponad 7 milionów osób testujących w naszych lokalizacjach testowych w ponad 180 krajach na całym świecie. Mamy prawie trzy dekady doświadczenia w pracy z klientami różnej wielkości w wielu sektorach przemysłu, aby opracowywać i wdrażać innowacyjne rozwiązania do opracowywania testów i administrowania testami, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom rynku. W rezultacie dysponujemy wiedzą rynkową, stabilnością organizacyjną i wykazaną zdolnością do zapewnienia pomyślnego wdrożenia, administrowania i przyszłego rozwoju programu testowania.

W Prometric rozumiemy istotną rolę, jaką programy oceny odgrywają w umożliwianiu awansu zawodowego i akademickiego, wspieraniu większych możliwości ekonomicznych i mobilności wykwalifikowanych osób oraz ochronie zdrowia i bezpieczeństwa społeczności, w których żyjemy i pracujemy. W tym kontekście przez lata pracowaliśmy nad rozwojem i ciągłym doskonaleniem wiedzy fachowej wymaganej do obsługi tych kluczowych misji. . Współpracując z ekspertami merytorycznymi i wiodącymi organizacjami w celu zrozumienia aktualnych wymagań organizacyjnych, a także przyszłych wyzwań rynkowych, zbudowaliśmy solidne podstawy wiedzy w takich branżach, jak opieka zdrowotna, usługi finansowe, technologie informacyjne, usługi profesjonalne i licencje rządowe.

W środowisku ograniczonych budżetów i konkurencyjnych priorytetów wiele organizacji polega na swoim partnerze w zakresie testowania i oceny, aby wnieść do stołu wiedzę funkcjonalną i techniczną. Firma Prometric spędziła lata na zatrudnianiu i rozwijaniu naszego personelu technicznego i profesjonalnego, aby móc zapewnić poziom wiedzy wymaganej przez te organizacje. wymaganego przez te organizacje. Od programistów testów i psychometryków, którzy pomagają naszym klientom w tworzeniu i utrzymywaniu treści testowych, przez analityków biznesowych, kierowników wdrożeń i personel operacyjny centrum, którzy administrują egzaminami dla każdego testera w niezawodnym i bezpiecznym środowisku, po specjalistów ds. sukcesu klienta i menedżerów produktu, którzy zapewniają głos klienta jest uwzględniany w naszych planach produktowych, zapewniamy zespół ekspertów, którzy są skoncentrowani wyłącznie na sukcesie Twojego programu. , .

Sposób funkcjonowania firmy jest równie ważny jak produkty i usługi, które dostarcza. Prometric to organizacja oparta na wartościach z ugruntowaną kulturą korporacyjną, która kładzie nacisk na uczciwość , uczciwość i przejrzystość we wszystkich naszych relacjach – w tym z właścicielami testów, osobami przeprowadzającymi testy, partnerami branżowymi, pracownikami i innymi interesariuszami.

  • Uznajemy zaufanie, jakim obdarzyli nas nasi klienci, że jesteśmy ich partnerami w dostarczaniu ich programów oceny, oraz znaczenie tej relacji dla ich marki i reputacji. .
  • Współpracujemy z naszymi klientami i partnerami w zakresie rozwoju i ewolucji rozwiązań testowych, które odpowiadają na unikalne potrzeby każdej organizacji.
  • Dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu obsługi naszych klientów i każdej z osób, które reprezentują; a gdy nam się nie uda, reagujemy szybko i otwarcie, rozwiązując problem w sposób satysfakcjonujący naszego klienta.

Potrzeby każdego programu badawczego są wyjątkowe. W Prometric dysponujemy zasobami, skalą i możliwością dostosowania rozwiązania testowego do specyficznych potrzeb Twojej organizacji w zakresie opracowywania i dostarczania testów.

Jeśli Twój program wymaga kompleksowego rozwiązania z możliwością dostarczania testów na całym świecie, jesteśmy w stanie wykorzystać naszą sieć 8000 bezpiecznych centrów testowych w ponad 180 krajach, aby zapewnić wygodny dostęp do Twoich populacji testowych, wspierany przez łatwy w użyciu on- narzędzia liniowe do planowania spotkań i uzyskiwania informacji o programie. Jeśli ważne jest testowanie ludzi w miejscu, w którym pracują lub mieszkają, oferujemy również bezpieczną dostawę za pośrednictwem naszego sprawdzonego rozwiązania do zdalnego nadzoru, które wykorzystuje tę samą platformę testową, co w innych naszych lokalizacjach testowych.

Dla tych organizacji, które szukają pomocy w opracowywaniu lub utrzymywaniu zawartości testowej, która stanowi podstawę Twojego programu testowania, dysponujemy zespołem doświadczonych specjalistów ds. rozwoju testów, którzy mogą doradzać lub wspierać Twoją organizację w tworzeniu i zarządzaniu zawartością testową dopasowaną do programu specyfikacje testowe. Jesteśmy w stanie pomóc w rekrutacji, zarządzaniu i wsparciu Twoich ekspertów w danej dziedzinie. Opracowaliśmy narzędzia, które zapewnią Ci wygodny dostęp do danych programu i pomogą w ocenie wydajności treści testowych.

Jesteśmy elastyczni w naszym podejściu i będziemy współpracować z Tobą, aby opracować rozwiązanie zawierające te komponenty, które zapewnią Twojej organizacji najlepszą wartość.

Dumnie wspieram