Dostęp do systemu

Ikona wykresu

ProInsights
Samoobsługowy portal internetowy z dostępem do solidnych raportów, pulpitów nawigacyjnych i analiz. 1
Zaloguj się teraz

Sprawdź ikonę

Generic Eligibility Engine (GEE)
Portal online do zarządzania uprawnieniami kandydatów do egzaminu. Obejmuje zakwaterowanie testowe.
Zaloguj się teraz

Ikona dokumentu

EasyServe
Dostęp online do spotkań kandydatów, incydentów w centrum egzaminacyjnym i raportowania wyników wydarzeń.
Zaloguj się teraz

Ikona chmury

SecureShare2
Bezpieczny system wymiany danych online umożliwiający bezpieczne przesyłanie akt klientów i kandydatów.
Zaloguj się teraz

1. ProInsights jest wysoce zintegrowany z naszym sterownikiem testowym ProLauncher. Jeśli Twój program nie wykorzystuje jeszcze tego sterownika testowego, możesz nie mieć dostępu do wszystkich dostępnych pulpitów nawigacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z ProLauncher i ProInsights, skontaktuj się z zespołem ds. Kont.