Zaangażowanie prometryczne

Drogi koledze Prometric,

Prometric LLC utrzymuje najwyższe standardy etyczne w prowadzeniu spraw spółki oraz w naszych relacjach z klientami, dostawcami, pracownikami, doradcami i społecznościami, w których znajduje się nasza działalność. Celem niniejszego Kodeksu postępowania i etyki biznesowej jest potwierdzenie naszego silnego przywiązania do najwyższych standardów postępowania prawnego i etycznego w naszych praktykach biznesowych. Niniejszy Kodeks zapewnia zrozumienie zachowania i standardów zachowania, których oczekuje się od nas wszystkich jako pracowników firmy Prometric.

Niniejszy Kodeks dotyczy wszystkich członków kierownictwa, dyrektorów i pracowników Prometric i jej spółek zależnych - bez względu na to, gdzie pracujesz. Oczekujemy również, że osoby, z którymi prowadzimy interesy, będą przestrzegać standardów określonych w niniejszym Kodeksie. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Kodeksem - zarówno w tym czasie, jak i okresowo przez cały okres zatrudnienia w Prometric. Kodeks nie przewiduje każdej etycznej decyzji, z którą możesz się spotkać jako pracownik firmy Prometric. Jeśli masz jakieś pytania, poproś o wskazówki.

Twoje oddanie zasadom zawartym w tym dokumencie zapewni, że wszyscy będziemy nadal cieszyć się reputacją osobistej uczciwości, etyki i doskonałości zawodowej.

Z poważaniem

ROY SIMRELL
Prezes i Dyrektor Naczelny
PROMETRIC LLC

Przegląd

Kiedy masz do czynienia z sytuacją i nie wiesz, jakie działania powinieneś podjąć, zadaj sobie następujące pytania:

  • Czy działanie jest legalne?
  • Czy działanie jest etyczne?
  • Czy działanie jest zgodne z niniejszym Kodeksem oraz innymi zasadami i przepisami mającymi zastosowanie do mojej pracy?
  • Jak moja decyzja wpłynie na innych, w tym na naszych klientów, akcjonariuszy, pracowników i społeczność?
  • Jak moja decyzja będzie wyglądać dla innych? Jeśli Twoje działanie jest zgodne z prawem, ale może skutkować pojawieniem się wykroczeń, rozważ podjęcie alternatywnych kroków.
  • Jak bym się czuł, gdyby moja decyzja została upubliczniona? Czy decyzję można rzetelnie wyjaśnić i obronić?
  • Czy powinienem skontaktować się z przełożonym, działem kadr lub działem prawnym Prometric w sprawie działania?

Więcej informacji na temat zadawania pytań i / lub zgłaszania wszelkich możliwych naruszeń Kodeksu, w tym sposobów anonimowego i poufnego, znajduje się w części „Pytania i sposoby zgłaszania obaw i naruszeń” niniejszego Kodeksu.

Nowi pracownicy otrzymają kopię Kodeksu i są zobowiązani do pisemnego poświadczenia, że ​​rozumieją Kodeks i ich zobowiązanie do przestrzegania jego obowiązków. Zostanie to zrobione w ramach nowej orientacji na zatrudnienie. Dziękujemy za przestrzeganie tego wymogu.

Wymaganie dotyczące potwierdzenia pracownika

Po przeczytaniu niniejszego Kodeksu prosimy o potwierdzenie, że uzyskałeś dostęp do tego Kodeksu i przeczytałeś go oraz że rozumiesz swoje zobowiązania do przestrzegania Kodeksu. Odbędzie się to w ramach corocznych szkoleń i ponownej certyfikacji. Musisz potwierdzić, że rozumiesz swoje obowiązki wynikające z Kodeksu.

Prometryczny kodeks etyczny w różnych językach