Jeśli planujesz udać się do innego stanu, prowincji lub kraju, aby przystąpić do egzaminu, zalecamy, aby przed rozpoczęciem podróży sprawdzić, czy nie ma żadnych porad dotyczących podróży wydanych przez właściwe organy rządowe. W niektórych przypadkach przepisy wymagają obowiązkowej, samodzielnie nałożonej kwarantanny w zależności od miejsca podróży. Obowiązkiem każdej osoby jest przestrzeganie obowiązujących ograniczeń dotyczących podróży i kwarantanny, biorąc pod uwagę jej indywidualne okoliczności.