* ΣΗΜΕΙΩΣΗ για προβολή αυτής της σελίδας στα Γαλλικά - ή σε άλλη γλώσσα - χρησιμοποιήστε την εναλλαγή γλώσσας στην επάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας.

Ποια γλώσσα θα είναι λαμβάνοντας σας δείγμα εξέτασης στην;

ΑΓΓΛΙΚΑ

Επιλέξτε το επόμενο βήμα σας:

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επιλέξτε το επόμενο βήμα σας:

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  • ΕΓΓΡΑΦΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν επιλέξετε μια εξ αποστάσεως δοκιμαστική εξέταση, εκτελέστε τον έλεγχο συστήματος ProProctor για να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα του υπολογιστή σας.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  • ΕΓΓΡΑΦΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν επιλέξετε μια εξ αποστάσεως δοκιμαστική εξέταση, εκτελέστε τον έλεγχο του συστήματος ProProctor για να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα του υπολογιστή σας (Για να προβάλετε αυτήν τη σελίδα στα Γαλλικά: στη μαύρη γραμμή μενού στην κορυφή, κάντε κλικ στο κουμπί Αγγλικά και επιλέξτε Γαλλικά).

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ