Αναζητήστε την πολιτεία σας για να εντοπίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας της εξυπηρέτησης πελατών για την περιοχή σας.

Για πρόσθετες πληροφορίες ή / και στοιχεία επικοινωνίας για το πρόγραμμα δοκιμών σας, αναζητήστε τη σελίδα χορηγού δοκιμής εδώ .

Επιλέξτε την ονομασία και την πορεία δράσης σας. Στη συνέχεια συμπληρώστε και υποβάλετε τη φόρμα. Η υποβολή σας θα προωθηθεί σε έναν εκπρόσωπο της Prometric.