Αναπτύξτε το πρόγραμμα προσέγγισης του προγράμματος

Τιμή κειμένου .. TXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTX ........ MIlitary κατάλληλη εικόνα

TXTXTXTXTXTXTXTXTX

Πόροι

Solider on Computer

Κέντρο δοκιμών

VALUE YXYXYXYXYXYSLKDFJSDLKFJSLDKFJ

Πρόσκληση σε δράση?

AF COOL

Εξερευνήστε την πιστοποίηση στρατιωτικών υπηρεσιών μέσω COOL

Οι ιστοσελίδες on-line ευκαιρίες πιστοποίησης (COOL) παρέχουν πληροφορίες για τα μέλη της υπηρεσίας σε κάθε κλάδο των στρατιωτικών που θέλουν να αξιοποιήσουν τη στρατιωτική τους εμπειρία καθώς προετοιμάζονται για την πολιτική απασχόληση.