Ιατρικό Συμβούλιο του Καναδά: Εξέταση Θεραπευτικών Αποφάσεων (TDM).
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ για να δείτε αυτή τη σελίδα στα Γαλλικά – ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα – χρησιμοποιήστε την εναλλαγή γλώσσας στην επάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας.

Σε ποια γλώσσα θα λάβετε μέρος στην εξέταση TDM;

ΑΓΓΛΙΚΑ
Επιλέξτε το επόμενο βήμα σας:

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Επιλέξτε το επόμενο βήμα σας:

ΚΑΝΤΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΣΤ ΚΕΝΤΡΟΥ:

ΚΑΝΤΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΣΤ ΚΕΝΤΡΟΥ:

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ:

ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ:

  ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  • *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν επιλέξετε μια εξ αποστάσεως εξέταση, πραγματοποιήστε τον έλεγχο συστήματος ProProctor για να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα του υπολογιστή σας.

Οδηγός χρήσης Αγγλικών Remote Proctor

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  • *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν επιλέξετε μια εξ αποστάσεως εξέταση, πραγματοποιήστε τον έλεγχο συστήματος ProProctor για να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα του υπολογιστή σας (Για να δείτε αυτήν τη σελίδα στα γαλλικά: στη μαύρη γραμμή μενού στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στο κουμπί Αγγλικά και επιλέξτε Γαλλικά).

Οδηγός χρήσης French Remote Proctor

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ