Πληροφορίες για το Συμβούλιο Δημοσίων Σχέσεων - Καθολική Διαπίστευση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Prometric δεν θα προγραμματίζει ή θα διαχειρίζεται πλέον εξετάσεις για τις Δημόσιες Σχέσεις – Universal Accreditation Board. Για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε email στο ACCRED@PRSA.ORG ή καλέστε στο 212-460-1436.

Δημόσιες Σχέσεις - Πίνακας Universal Accreditation Testing Information - Μάθετε περισσότερα για τις δοκιμές που προσφέρει η Prometric επισκεπτόμενοι την τοποθεσία Web Public Relations - Universal Accreditation Board.