Εξετάσεις Prometric Διοίκηση

  • Άδεια αρχιτέκτονα που εκδόθηκε από το κράτος

Πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση αδειών διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ρυθμιστικής υπηρεσίας. Οι παρακάτω σύνδεσμοι σας αποσπούν από την ιστοσελίδα Prometric και στον ιστότοπο της υπηρεσίας. Ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης θα ανοίξει όταν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο.

Συνδέσεις με πληροφορίες εγγραφής, νόμους και κανόνες και πληροφορίες συνεχούς εκπαίδευσης

Online Έντυπα Αιτήσεων Εγγραφής