Υπάρχουν τώρα δύο τρόποι συμμετοχής στις εξετάσεις σας. Έχετε την επιλογή να συμμετάσχετε στις εξετάσεις σας είτε σε Prometric Testing Center είτε σε τοποθεσία της επιλογής σας, όπου πρέπει να παρέχετε σε έναν υπολογιστή κάμερα, μικρόφωνο και σύνδεση στο Διαδίκτυο με ένα Remote Proctor.

Το αναγνωριστικό καταλληλότητας εξακολουθεί να απαιτείται για τον προγραμματισμό των εξετάσεών σας.

Προγραμματισμός των εξετάσεών σας

1. Για να προγραμματίσετε τις εξετάσεις σας σε Prometric Testing Center

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του κέντρου δοκιμών στην περιοχή σας και να κλείσετε το ραντεβού σας σε Prometric Test Center, επιλέξτε το κατάλληλο εικονίδιο στην αριστερή πλευρά στην ενότητα Test Center Exam.

2. Για να προγραμματίσετε μια εξ αποστάσεως δοκιμαστική εξέταση

Διαδικτυακές, απομακρυσμένες εξετάσεις προσφέρονται χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ProProctor ™ της Prometric. Για μια εξ αποστάσεως δοκιμαστική εξέταση, πρέπει να παρέχετε τον υπολογιστή που πρέπει να διαθέτει κάμερα, μικρόφωνο και σύνδεση στο Διαδίκτυο και να μπορείτε να εγκαταστήσετε μια ελαφριά εφαρμογή πριν από τη δοκιμαστική εκδήλωση. Θα είστε σε θέση να συμμετάσχετε στις εξετάσεις στο διαδίκτυο, ενώ ένας επαγγελματίας της Prometric επιβλέπει τη διαδικασία εξέτασης από απόσταση. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο υπολογιστής και το δίκτυό σας θα επιτρέψουν τη δοκιμή μέσω του ProProctor ™ επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://rpcandidate.prometric.com/

Για να προγραμματίσετε μια εξέταση Remotely Proctored, επιλέξτε το κατάλληλο εικονίδιο στην αριστερή πλευρά της οθόνης στην ενότητα Remotely Proctored Exam.

Επαναπρογραμματισμός του υπάρχοντος ραντεβού σας μεταξύ ενός Προμετρικού Κέντρου Δοκιμών και Εξ αποστάσεως Εξετάσεων

Εάν έχετε ήδη ραντεβού σε ένα Prometric Testing Center και θέλετε να αλλάξετε σε μια εξ αποστάσεως δοκιμαστική εξέταση, επιλέξτε το κατάλληλο εικονίδιο στην αριστερή πλευρά της οθόνης στην ενότητα Remotely Proctored Exam.

Εάν έχετε ήδη ένα ραντεβού σε μια εξ αποστάσεως δοκιμαστική εξέταση και θέλετε να αλλάξετε σε ένα Prometric Testing Center, επιλέξτε το κατάλληλο εικονίδιο στην αριστερή πλευρά στην ενότητα Test Center Exam.

Απαιτήσεις συστήματος ProProctor ™:

Ο υπολογιστής που χρησιμοποιείται για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις σας πρέπει να πληροί μερικές ελάχιστες προϋποθέσεις για να είναι συμβατός με την εφαρμογή ProProctor ™ της Prometric. Εάν το σύστημά σας δεν πληροί ή υπερβαίνει αυτές τις απαιτήσεις, ενδέχεται να μην έχετε επιτυχία κατά την έναρξη και τη συμμετοχή στις εξετάσεις σας. Πριν από την ημέρα της δοκιμής σας, ΠΡΕΠΕΙ να ελέγξετε τις ελάχιστες απαιτήσεις, οι οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.prometric.com/proproctorcandidate

Επιπλέον, ο Οδηγός χρήσης ProProctor ™ είναι διαθέσιμος για την αξιολόγησή σας.

Contact Numbers

Location Hours Primary Secondary Description
North America M-F 8 a.m.-8 p.m. ET 1-800-741-0934    
Location Hours Primary Secondary Description
China Mon-Fri 8:30-19:00 GMT +8:00 +86-10-82345674    
India Mon-Fri 9:00-17:30 GMT +05:30 +91-0124-451-7160    
Japan Mon-Fri 9:00-18:00 GMT +9:00 +81-3-6204-9830    
Malaysia Mon-Fri 8:00-20:00 GMT +08:00 +1800-18-3377    
Other Countries Mon-Fri 8:30-19:00 GMT +10:00 +60-3-7628-3333    
Location Hours Primary Secondary Description
Austria Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +0800-298-582 +31-320-23-9893  
Belgium Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +0800-1-7414 +31-320-23-9892  
Denmark Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +802-40-830 +31-320-23-9895  
Eastern Europe Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 NA +31-320-23-9895  
Finland Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +800-93343 +31-320-23-9895  
France Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +0800-807790 +31-320-23-9899  
Germany Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +0800-1839-708 +31-320-23-9891  
Ireland Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +1800-626104 +31-320-23-9897  
Israel Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +180-924-2007 +31-320-23-9895  
Italy Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +800-878441 +31-320-23-9896  
Netherlands Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +31-320-23-9890    
Norway Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +800-30164 +31-320-23-9895  
Other Countries Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +31-320-239-800    
Poland Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +00800-4411321 +31-320-23-9895  
Portugal Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +0800-203589 +31-320-23-9985  
Russia Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +7-495-580-9456 +31-320-23-9895  
South Africa Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +0800-991120 +31-320-23-9879  
Spain Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +900-151210 +31-320-23-9898  
Sweden Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +0200-117023 +31-320-23-9895  
Switzerland Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +0800-556-966 +31-320-23-9894  
Turkey Mon-Fri 8:00-18:00 GMT +01:00 +800-44914073 +31-320-23-9895  
United Kingdom Mon-Fri 9:00-18:00 GMT +0800-592-873 +31-320-23-9895