Το Τμήμα Αδειών Υγείας ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. (176) από 17/6/1993 Υπουργική Απόφαση. Το τμήμα υπάγεται στον Βοηθό Υφυπουργό Ιδιωτικών Ιατρικών Υπηρεσιών. Είναι αρμόδιο για την έκδοση αδειών υγείας όλων των ειδών στο Κουβέιτ (επαγγελματικά & ιδρύματα) εκτός από το φαρμακείο αφού έχει δικό του τμήμα.

Το τμήμα ρυθμίζει τη διαδικασία αδειοδότησης και την πρακτική στον ιδιωτικό τομέα. Αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

  • Γραφείο Επαγγελματικής Αξιολόγησης

  • Τμήμα αδειοδότησης

  • Τμήμα επιθεώρησης

  • Νομικό γραφείο

  • Τμήμα επιτροπής

Όλα τα τμήματα και τα γραφεία του τμήματος συνεργάζονται ταυτόχρονα για την τελική έγκριση για την έκδοση άδειας.

Για να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του τμήματος, μεταβείτε στη διεύθυνση https://medlic.moh.gov.kw/OnlineMedicalLicense/preLogin.jsp
ή στον ιστότοπο Kuwait MOH: https://www.moh.gov.kw

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα μας μέσω email: License@moh.gov.kw κατά τις εργάσιμες ώρες από Κυριακή έως Πέμπτη από τις 8 π.μ.-2 μ.μ.

Οι εξετάσεις του Τμήματος Ιατρικής Αδειοδότησης του Κουβέιτ είναι διαθέσιμες στα Κέντρα Δοκιμών Prometric παγκοσμίως.

Για να προγραμματίσετε την εξέτασή σας σε ένα Prometric Testing Center

Προγραμματίστε την Εξέτασή σας σε ένα Κέντρο δοκιμών Prometric

Ξαναπρογραμματίστε την Εξέτασή σας σε ένα Κέντρο δοκιμών Prometric