Η επαγγελματική πιστοποίηση ICSC αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και τεχνογνωσία για περισσότερα από 50 χρόνια.

Πάνω από 2.000 λιανοπωλητές ακινήτων λιανικής διατηρούν τις πιστοποιήσεις μας για να αποδείξουν τις γνώσεις, την εμπειρία και την αξιοπιστία που τους χωρίζουν από τα υπόλοιπα.

Σημειώστε ότι από τον Ιούλιο του 2018, η ICSC θα προσφέρει και θα παρέχει μόνο μία ονομασία.

Το Πιστοποιημένο Πιστοποιητικό Λιανικής Real Estate Estate (CRRP) έχει σχεδιαστεί για να εκτιμήσει ένα ευρύ επίπεδο γνώσης σε επαγγελματίες που επιδιώκουν να αποδείξουν ότι είναι γνώστες σε τομείς της λιανικής ακίνητης περιουσίας που εκτείνονται πέρα από τις άμεσες ευθύνες και την εμπειρία τους. Οι επαγγελματίες της CRRP έχουν καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι συνεργάτες και οι πελάτες τους. Αυτή η ολιστική προσέγγιση στη γνώση του κλάδου είναι η εστίαση και η αξία των διαπιστευτηρίων CRRP.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

Προδιαγραφές εξέτασης CRRP

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.icsc.org/certification ή το email certification@icsc.org