Χαβάη Εμπορική Υπηρεσία Απασχόλησης Πληροφορίες και Downloads

Το Δελτίο περιέχει:

  • Περιεχόμενο περιεχομένου εξετάσεων και αναφορές μελέτης
  • Δείγμα ερωτήσεων
  • Φόρμα εγγραφής
  • Θέσεις και ημερομηνίες εξετάσεων

Πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση αδειών διατίθενται στον ιστότοπο της υπηρεσίας αδειοδότησης. Οι παρακάτω σύνδεσμοι σας αποσπούν από την τοποθεσία Prometric στο Web και στον ιστότοπο της υπηρεσίας. ένα νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης θα ανοίξει όταν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο.

Hawaii Board of Professional και Επαγγελματικής Αδειοδότησης Web site