ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ CRM

Ορισμός CRM

Ο προσδιορισμός του Καναδικού Διαχείρισης Κινδύνων (CRM) είναι ένα ευρέως αναγνωρισμένο προσόν που παρέχει στους διαχειριστές κινδύνου τη βάση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τον περιορισμό των κινδύνων. Το CRM αναγνωρίζεται από την RIMS και χορηγείται από το Global Risk Management Institute (GRMI).

Η επίτευξη του ορισμού CRM αποδεικνύει ένα επίπεδο επαγγελματικής δέσμευσης, γνώσης και δεξιοτήτων που αναγνωρίζουν οι εργοδότες τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

GRMI

Το Ινστιτούτο Global Risk Management, Inc. (GRMI) είναι ένα ίδρυμα που εκδίδει το CRM και είναι ένας σύνδεσμος αποφοίτων ατόμων που κατέχουν τους καναδικούς διαχειριστές κινδύνων (CRM) και RIMS Fellow (RF).

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το GRMI@rims.org αν έχετε ερωτήσεις.

Contacts By Location

Locations Contact Open Hours Description

United States

Mexico

Canada

1-877-311-25251-800-644-2101

Mon - Fri: 8:00 am-8:00 pm ET

 
Latin America +1-443-751-4995

Mon - Fri: 8:00 am-8:00 pm ET

Locations Contact Open Hours Description

India

+91-124-4147700

Mon - Fri: 9:00 am-5:30 pm GMT +05:30

 

Japan

+81 3 6635 9480

Mon - Fri: 9:00 am-6:00 pm GMT +09:00

 

Australia

Indonesia

Malaysia

New Zealand

Philippines

Singapore

Taiwan

Thailand

+603-76283333

Mon - Fri: 8:30 am-7:00 pm GMT +10:00

 

China

+86-10-82345674+86-10-61957801 (fax)

Mon - Fri: 8:30 am-7:00 pm GMT +10:00

 
Korea 00798-1420-30248+1-443-455-5411

Mon - Fri: 9:00 am-6:00 pm GMT +10:00

outside Korea
Locations Contact Open Hours Description
Europe +31-320-239-540

Mon - Fri: 9:00 am-6:00 pm GMT +10:00

 
Middle East +31-320-239-530    
Sub-sahara Africa +31-320-239-593

Mon - Fri: 9:00 am-6:00 pm GMT +10:00