ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ "Από την 1η Οκτωβρίου 2019, η εξέταση θα αντικατοπτρίζει την έκδοση GSAS 2019"

Σχετικά με τον Οργανισμό Έρευνας και Ανάπτυξης του Κόλπου

www.gord.qa

Ο Οργανισμός Έρευνας & Ανάπτυξης του Κόλπου - μη κερδοσκοπική θυγατρική της QATARI DIAR Real Estate Investment Company) είναι ένας πλήρως κυβερνητικός οργανισμός που βρίσκεται στο Qatar Science and Technology Park (QSTP). σκοπός του οποίου είναι να προωθήσει υγιείς, ενεργειακά αποδοτικές και περιβαλλοντικά υπεύθυνες κτιριακές πρακτικές στο Κατάρ και σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου.

Η GORD στοχεύει στην οικοδόμηση και ενίσχυση μιας ισχυρής και ζωντανής τοπικής, περιφερειακής και παγκόσμιας κοινοπραξίας και δικτύου αξιόλογων ερευνητικών ιδρυμάτων, εταιρειών παροχής συμβουλών και τεχνολογίας, εταιρειών κατασκευής ακινήτων και κατασκευών, κυβερνητικών και επαγγελματικών οργανώσεων που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον και δέσμευση να υποστηρίξουν τους στρατηγικούς στόχους ο Οργανισμός να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και να ενδυναμώσει την κατασκευαστική κοινωνία να εφαρμόσει βιώσιμες εφαρμογές και πρακτικές.

Το όραμά μας είναι το Κατάρ να είναι ο ηγέτης στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, του σχεδιασμού και της κατασκευής και ο Οργανισμός του Κόλπου για την Ε & Α να αποτελέσει μία από τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από αυτή τη μεταμόρφωση.

Η GORD, η αρχή για την γνώση σχετικά με την αειφορία στην περιοχή MENA, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του συστήματος Global Assessment Assessment System (GSAS) ως πρότυπο για την αριστεία στην αειφορία στην περιοχή MENA. Το Παγκόσμιο Σύστημα Αξιολόγησης Βιωσιμότητας (GSAS), γνωστό στο παρελθόν ως Σύστημα Αξιολόγησης της Αειφορίας του Qatar (QSAS), είναι το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαβάθμισης βιωσιμότητας για το δομημένο περιβάλλον στον κόσμο. Οι προσφορές all-inclusive του συστήματος υποστηρίζουν την αξιολόγηση όλων των τύπων εξελίξεων που ξεκινούν από μακροοικονομικό επίπεδο, όπως τα γενικά σχέδια για τις πόλεις σε μικροοικονομικά επίπεδα, όπως τα απλά κτίρια. Η GSAS στοχεύει στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.

Η GORD έχει αναπτύξει τέσσερα κέντρα αριστείας: GSAS Trust, GORD Academy, GORD Institute και GORD Consult. Τα τέσσερα κέντρα αριστείας αποσκοπούν στην υποστήριξη της αποστολής της GORD για τη δημιουργία ενός βιώσιμου, έξυπνου και υγιεινού περιβάλλοντος ζωής.

Τα κέντρα αριστείας είναι:

 • GSAS Trust

  Το κέντρο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη αειφόρων προτύπων κτιρίου και πιστοποιήσεις για εξελίξεις κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, της κατασκευής, των φάσεων λειτουργίας και όλων των άλλων μελλοντικών συστημάτων πιστοποίησης.

 • Ακαδημία GORD

  Το κέντρο είναι υπεύθυνο για την προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματιών και των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα των κατασκευών.

 • Ινστιτούτο GORD

  Το κέντρο διεξάγει επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασίες με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς, τόσο από ακαδημαϊκές όσο και από εφαρμοσμένες ερευνητικές προοπτικές. Στόχος είναι η προώθηση της γνώσης και η διερεύνηση νέων προσεγγίσεων για την ενίσχυση του βιώσιμου οικοδομημένου περιβάλλοντος.

 • GORD Consult

  Η GORD Consult παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε ζητήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό καινοτόμων βιώσιμων εξελίξεων που ικανοποιούν επιτυχώς τους προγραμματιστές, τους φορείς εκμετάλλευσης και τις ρυθμιστικές ανάγκες.