Καλως ΗΡΘΑΤΕ!

Για εγγραφή/σύνδεση, επισκεφτείτε το Σύστημα Διαχείρισης Υποψηφίων

Κέντρο δοκιμών Prometric

Τι ώρα να φτάσετε για τις εξετάσεις σας

Σχεδιάστε να φτάσετε 30 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα του ραντεβού σας, είτε κάνετε δοκιμές σε κέντρο είτε με απομακρυσμένη διαδικτυακή αναζήτηση.

Εάν φτάσετε περισσότερο από 30 λεπτά καθυστέρηση στην προγραμματισμένη ώρα των δοκιμών σας, δεν θα γίνετε δεκτοί για να λάβετε μέρος στις διαδικτυακές ή αυτοπροσώπως εξετάσεις.

Τι να φέρετε στις εξετάσεις σας

Θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε μια έγκυρη, κρατική ταυτότητα με φωτογραφία με υπογραφή (όπως άδεια οδήγησης ή διαβατήριο). Εάν κάνετε εξετάσεις εκτός της χώρας υπηκοότητάς σας, πρέπει να προσκομίσετε έγκυρο διαβατήριο. Εάν κάνετε εξετάσεις στη χώρα υπηκοότητάς σας, πρέπει να προσκομίσετε είτε έγκυρο διαβατήριο, άδεια οδήγησης, εθνική ταυτότητα ή στρατιωτική ταυτότητα. Το έγγραφο ταυτοποίησης πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και να περιέχει τη φωτογραφία και την υπογραφή σας.