Καλως ΗΡΘΑΤΕ!

Πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στο GIFP για να μπορέσετε να προγραμματίσετε ένα ραντεβού για την εξέτασή σας. Οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι θα λάβουν ένα email από το GIFP που θα υποδεικνύει πώς να προγραμματίσουν το ραντεβού τους για την εξέταση με την Prometric.

Για εγγραφή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.gifp.us.org/

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στην εγγραφή και τον προγραμματισμό του email σας. Εάν κάποια από τις πληροφορίες είναι εσφαλμένη ή εάν τα στοιχεία έχουν αλλάξει, επικοινωνήστε με το GIFP.

Τι ώρα να φτάσετε για τις εξετάσεις σας

Σχεδιάστε να φτάσετε 30 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα του ραντεβού σας, είτε κάνετε δοκιμές σε κέντρο είτε με απομακρυσμένο διαδικτυακό έλεγχο.

Εάν φτάσετε περισσότερο από 30 λεπτά καθυστέρηση στην προγραμματισμένη ώρα των δοκιμών σας, δεν θα γίνετε δεκτοί για να λάβετε μέρος στις διαδικτυακές ή αυτοπροσώπως εξετάσεις.

Τι να φέρετε στις εξετάσεις σας

Θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε μια έγκυρη, κρατική ταυτότητα με φωτογραφία με υπογραφή (όπως άδεια οδήγησης ή διαβατήριο). Εάν κάνετε εξετάσεις εκτός της χώρας υπηκοότητάς σας, πρέπει να προσκομίσετε έγκυρο διαβατήριο. Εάν κάνετε εξετάσεις στη χώρα υπηκοότητάς σας, πρέπει να προσκομίσετε είτε έγκυρο διαβατήριο, άδεια οδήγησης, εθνική ταυτότητα ή στρατιωτική ταυτότητα. Το έγγραφο ταυτότητας πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και να περιέχει τη φωτογραφία και την υπογραφή σας.