Εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε σε άλλη πολιτεία, επαρχία ή χώρα για να λάβετε μέρος στην εξέταση, παρακαλούμε να ενημερώσετε ότι θα πρέπει να ελέγξετε για ταξιδιωτικές συμβουλές που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές πριν ξεκινήσει το ταξίδι σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κανονισμοί απαιτούν υποχρεωτική αυτο-επιβεβλημένη καραντίνα με βάση το πού ταξιδεύατε. Είναι ευθύνη κάθε ατόμου να συμμορφώνεται με τους περιορισμούς ταξιδιού και καραντίνας που ισχύουν γι 'αυτά, δεδομένης της ατομικής τους κατάστασης. Τα εξεταστικά κέντρα διατηρούν το δικαίωμα να απορρίψουν κάθε υποψήφιο που δεν συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς.