Διοικητές EPSO / AD / 373/19 (CO327)
Παράθυρο κρατήσεων: Τρίτη 27 Αυγούστου έως Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου.

EPSO / AD / 371/19 (AD7) Μελέτη περίπτωσης του ΚΚΕρ (CO321)
Παράθυρο κρατήσεων: Τρίτη 1 Οκτωβρίου - Τρίτη 8 Οκτωβρίου

Μελέτη περίπτωσης ασφαλείας για την ασφάλεια EPSO / AST / 147/19 (AST3) (CO333)
Παράθυρο κρατήσεων: Παρασκευή 4 Οκτωβρίου - Πέμπτη 10 Οκτωβρίου


EPSO CAST Μόνιμες δοκιμές