Πληροφορίες σχετικά με το VACC

Πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές VACC - Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δοκιμές που προσφέρει η Prometric με την επίσκεψη στο δικτυακό τόπο VACC.

Contacts by Location

Locations Contact Open Hours Description

United States

Mexico

Canada

1-800-899-3985

Mon - Fri: 8:00 am-8:00 pm ET

 

Locations

Contact

Open Hours

Description

Singapore

+800-616-1120

Mon - Fri: 8:30 am-7:00 pm GMT +10:00

 

India

+91-0124-451-7160

Mon - Fri: 9:00 am-5:30 pm GMT +05:30

 

Taiwan

+008-0161-1142

Mon - Fri: 8:30 am-7:00 pm GMT +10:00

 

Indonesia

+61-2-9640-5894

Mon - Fri: 8:30 am-7:00 pm GMT +10:00

 

Thailand

+61-2-9640-5875

Mon - Fri: 8:30 am-7:00 pm GMT +10:00

 

Japan

+81-3-6204-9830

Mon - Fri: 9:00 am-6:00 pm GMT +09:00

 

Malaysia

+603-76283333

Mon - Fri: 8:00 am-8:00 pm GMT +08:00

 

Australia

+1-300-368-785

Mon - Fri: 8:30 am-7:00 pm GMT +10:00

 

New Zealand

+0800-44-1603

Mon - Fri: 8:30 am-7:00 pm GMT +10:00

 

China

+86-10-82345674

Mon - Fri: 8:30 am-7:00 pm GMT +10:00

 

Guam

+61-2-9640-5851

Mon - Fri: 8:30 am-7:00 pm GMT +10:00

 

Philippines

+1-800-1-611-0126

Mon - Fri: 8:30 am-7:00 pm GMT +10:00

 

Hong Kong

+800-96-6375

Mon - Fri: 8:30 am-7:00 pm GMT +10:00

 

Other Countries

+61-2-96405830

Mon - Fri: 8:30 am-7:00 pm GMT +10:00

 

Locations

Contact

Open Hours

Description

Eastern Europe

NA+31-320-23-9895

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

Finland

+800-93343+31-320-23-9895

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

Turkey

+800-44914073+31-320-23-9895

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

France

+0800-807790+31-320-23-9899

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

Poland

+00800-4411321+31-320-23-9895

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

United Kingdom

+0800-592-873+31-320-23-9895

Mon - Fri: 9:00 am-6:00 pm GMT

 

Germany

+0800-1839-708+31-320-23-9891

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

Assistance - American Disabilities Act

Portugal

+0800-203589+31-320-23-9985

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

Ireland

+1800-626104+31-320-23-9897

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

Russia

+7-495-580-9456+31-320-23-9895

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

Israel

+180-924-2007+31-320-23-9895

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

South Africa

+0800-991120+31-320-23-9879

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

Austria

+0800-298-582+31-320-23-9893

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

Italy

+800-878441+31-320-23-9896

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

Spain

+900-151210+31-320-23-9898

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

Belgium

+0800-1-7414+31-320-23-9892

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

Netherlands

+31-320-23-9890

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

Sweden

+0200-117023+31-320-23-9895

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

Denmark

+802-40-830+31-320-23-9895

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

Norway

+800-30164+31-320-23-9895

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

Switzerland

+0800-556-966+31-320-23-9894

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00

 

Other Countries

+31-320-239-800

Mon - Fri: 8:00 am-6:00 pm GMT +01:00