Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση / το ενδιαφέρον σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε ότι το Prometric δεν υποστηρίζει πλέον το πρόγραμμα South Carolina CE. Αυτό το πρόγραμμα διαχειρίζεται πλέον άμεσα από το κράτος, για την βοήθεια που μπορεί να επικοινωνήσετε μαζί τους στο 816-783-8500 ή help@naic.org . Σας ευχαριστώ και έχετε μια καλή μέρα.