Το EBAS δημιουργήθηκε το 2013 για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες δοκιμαστικών ελέγχων μετά την αδειοδότηση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων όσον αφορά δεοντολογικά και συνοριακά ζητήματα.

Το EBAS διαχειρίζεται και βαθμολογεί τις εξετάσεις και αναφέρει τις βαθμολογίες στα κρατικά ρυθμιστικά συμβούλια. Η εξέταση του δοκίμιου αξιολογεί την κατανόηση από τον εξεταστή των ηθικών και συνοριακών θεμάτων στο περιβάλλον του επαγγελματικού χώρου εργασίας.

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για να δοκιμάσετε, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.ebas.org/ .