ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΑΣ

Προγραμματίστε ένα ραδιοφωνικό ραντεβού για εξετάσεις

Πριν επιλέξετε μια εξ αποστάσεως δοκιμαστική εξέταση, επιβεβαιώστε τη συμβατότητα του υπολογιστή σας εκτελώντας τον έλεγχο συστήματος ProProctor

Άλλες απαιτήσεις για τη λήψη απομακρυσμένων εξετάσεων περιλαμβάνονται στον Οδηγό χρήσης του ProProctor