Lees de bijgewerkte gids met veelgestelde vragen aandachtig door met betrekking tot recente wijzigingen in de vereisten voor agenten van niet-ingezetene titel, ingezetene-expert, niet-ingezetene-expert en borgtocht-obligaties.

Online diensten worden geleverd via Vertafore op Sircon.com .

 • Goedgekeurde cursuslijsten
 • Inleveren van cursusaanbod schedule
 • Transcript van permanente educatie

E-mail Vertafore om informatie op te vragen over het gebruik van webgebaseerde services.

INFORMATIE VOOR LICENTIEHOUDERS

Producenten zijn niet langer verplicht hun SSN's te verstrekken aan CE-aanbieders of aan Prometric. (Zie de veelgestelde vragen hieronder voor details.)

Belangrijke wijzigingen

 • Per 1 oktober 2013 is de beperking van 50% voor zelfstudiecursussen opgeheven. Producenten kunnen nu 100% zelfstudiecursussen volgen om hun CE-conformiteit te behalen.
 • Als een ingezetene licentiehouder vóór 1 oktober 2008 25 jaar of langer achtereen een licentie heeft, is hun vereiste voor permanente educatie 8 uur.
 • Voor alle ingezeten producenten per verlengingsperiode moet ten minste 3 uur van de vereiste uren permanente educatie rechtstreeks verband houden met ethiek.
 • Verifieerbare zelfstudiecursussen voor permanente educatie zijn acceptabel als de cursus ter goedkeuring is voorgelegd aan een bevoegde aanbieder.
 • Maryland heeft de eis van permanente educatie voor verzekeringen voor langdurige zorg NIET verhoogd. Als een producent een verzekering voor langdurige zorg verkoopt, vraagt ​​of onderhandelt, vereist het vereiste van permanente educatie volgens de wet van Maryland dat een producent twee (2) uren permanente educatie in een langdurige verzekering voltooit.
 • Met ingang van 1 juni 2022 worden cursussen die zijn goedgekeurd onder de categorie Titelcursus niet langer toegepast op de vereiste CE-uren voor licentiehouders uit Maryland die geen titellijn van autoriteit hebben. Voor degenen die alleen een titellijn van autoriteit hebben, moet aan alle vereisten voor permanente educatie worden voldaan met cursussen die zijn goedgekeurd onder de categorie Titelcursus.

Veel Gestelde Vragen

 • Wie moet CE-cursussen volgen?
 • Welke soorten cursussen zijn acceptabel?
 • Niet-ingezeten licentiehouders CE-vereisten
 • Vrijstellingen van CE-vereisten

Meer informatie over CE-vereisten is beschikbaar op de website van de regelgevende instantie. De onderstaande link leidt u van de Prometric-website naar de site van het bureau.

MD Verzekeringsadministratie CE-informatie