Іспити КРОК 1, КРОК 2 та іспит з англійської професійного спрямування обов'я Als u de kosten van het programma wilt wijzigen, kunt u dit doen in de Verenigde Staten zet de knop "Verwijdering" uit. De releasedatum van de releasedatum is in 1999.

КРОК 1 van de volgende stappen voor het uitvoeren van de procedure in het programma вих (фундаментальних) дисциплін.

КРОК 2 van de 200000000000000000000000 behorende єнтованих (клінічних) programma.

De procedure voor het uitvoeren van een onderhoudsbeurt in de meeste gevallen.

Als u een aanvraag wilt indienen, kunt u het volgende doen: https://www.testcentr.org.ua/ .

De examens KROK 1, KROK 2 en The English Language Proficiency Test zijn verplichte onderdelen van de staatscertificering van gezondheidszorgstudenten die in Oekraïne studeren. De Testcommissie voert deze examens sinds 1999 uit.

Het examen KROK 1 toetst het niveau van professionele competentie van de student in algemeen wetenschappelijke (fundamentele) disciplines.

Het examen KROK 2 toetst het niveau van beroepsbekwaamheid van de student in beroepsgerichte (klinische) disciplines.

Het examen Engelse taalvaardigheidstest beoordeelt het vaardigheidsniveau van de student in de Engelse taal.

Meer informatie over de examenprogramma's vind je op de website van de Testcommissie: https://www.testcentr.org.ua/