Als u van plan bent om naar een andere staat, provincie of land te reizen om uw examen af te leggen, moet u er rekening mee houden dat u moet controleren of de reisadviezen van de bevoegde overheidsinstanties zijn afgegeven voordat uw reis begint. In sommige gevallen vereisen voorschriften verplichte zelfopgelegde quarantaine op basis van waar u vandaan kwam. Het is de verantwoordelijkheid van elk individu om te voldoen aan de reis- en quarantainebeperkingen die op hen van toepassing zijn, gegeven hun individuele omstandigheden. Testcentra behouden zich het recht voor om kandidaten af te wijzen die niet voldoen aan de lokale regelgeving.