Kewin Gales i s Prometric's Senior Vice President van Global Human Resources. De heer Gales is gevestigd in Baltimore en werkt samen met een team van HR-professionals over de hele wereld. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor menselijk kapitaal en talentmanagement die Prometric in staat stellen om zeer bekwame en betrokken medewerkers voor alle bedrijfsfuncties te werven, ontwikkelen en behouden. Onder zijn leiding ontwikkelt en onderhoudt het HR-leiderschapsteam bedrijfsbeleid en -praktijken, ontwerpt en levert zakelijke leer- en ontwikkelingsprogramma's, en cultiveert een bedrijfscultuur en werkomgeving die veiligheid, kansen en respect voor alle medewerkers bevordert. De heer Gales heeft meer dan drie decennia ervaring in personeelsbeheer en blijft betrokken bij brancheverenigingen en evenementen.

De heer Gales heeft een doctoraat in de Juris van de James E. Beasley School of Law aan Temple University en een bachelordiploma in Human Resource Management van de Indiana University in Bloomington.