James Lee Image

James Lee is Senior Vice President Risk Management en Compliance van Prometric bij Prometric. Hij geeft leiding aan Prometric's risico-identificatie, mitigatie, management en compliance-gerelateerde initiatieven en programma's. De heer Lee werkt in de wereldwijde leiderschapsteams van Prometric om ervoor te zorgen dat de wettelijke en interne nalevingsnormen worden gemeten en consequent worden nageleefd, inclusief maar niet beperkt tot ISO, PCI, SOC2 en andere progressieve beveiligingsgerelateerde audits. Hij geeft ook leiding aan Prometric's Business Continuity en Disaster Recovery-programma's, waardoor we in staat zijn om effectief te reageren op onvoorziene kritieke scenario's op een manier die individuele en testeigenaargegevens bewaart en beschermt en die een continuering van de service ondersteunt aan de mensen die we dienen. Onder zijn leiding breidde Prometric de reikwijdte, discipline en resulterende bedrijfswaarde uit van systemische organisatorische paraatheid en incidentbeheer, dat met succes is ingebed in onze bedrijfscultuur.

De heer Lee heeft meer dan 30 jaar ervaring in de IT-industrie, waaronder wereldwijd incidentbeheer, kwaliteitscontrole en compliancebeheer, bedrijfscontinuïteit en wereldwijde operaties. Voordat hij in 2001 bij Prometric in dienst trad, was hij managementconsultant voor informatietechnologie voor verschillende stads-, staats- en federale overheidsinstanties.