INFORMATIE VOOR LICENTIES

Meer informatie over CE-vereisten is beschikbaar op de website van de regelgevende instantie. De onderstaande link brengt u van de Prometric-website naar de site van het bureau. Een nieuw browservenster wordt geopend wanneer u op de onderstaande link klikt.

Ohio Department of Insurance

Neem contact op met Prometric als deze website niet de informatie biedt die u nodig hebt.

Prometric
Tav: Ohio Continuous Education
7941 Bedrijfsaandrijving
Nottingham, MD 21236
Telefoon: (800) 742-8732
Fax: (800) 735-7977
E-mail: pro.ce-services@prometric.com