Dobrodošli u Prometric. Strastveni smo u stvaranju inovativnih rješenja koja osnažuju ispitanike posvuda da ispune i nadmaše svoje profesionalne i obrazovne ciljeve. Ovi Uvjeti korištenja pravila su puta - osmišljena da stvore pozitivnu, etičku zajednicu naših korisnika koja poštuje zakon. Korištenjem Prometricovih usluga i rješenja pristajete na sve dolje navedene uvjete.

Odredbe i uvjeti korištenja

Dobrodošli u Prometric. Strastveni smo u stvaranju inovativnih rješenja koja osnažuju ispitanike posvuda da ispune i nadmaše svoje profesionalne i obrazovne ciljeve. Ovi Uvjeti korištenja pravila su puta - osmišljena da stvore pozitivnu, etičku zajednicu naših korisnika koja poštuje zakon. Korištenjem Prometricovih usluga i rješenja pristajete na sve dolje navedene uvjete.

UVJETI KORIŠTENJA

Prometric LLC i njegove podružnice ("Prometric") pružaju ovu web stranicu, usluge testiranja i rješenja ("Usluge") izričito podložne sljedećim uvjetima i odredbama navedenim u nastavku ("Uvjeti") pod uvjetom da se, međutim, primjenjuju drugi uvjeti korištenja s obzirom na web stranice Prometricovih podružnica, kako je navedeno na svakoj takvoj web stranici. Svaka vaša upotreba ove web stranice ili usluga predstavlja vaš pristanak da se pridržavate Uvjeta. Zadržavamo pravo izmjene ili dopune Uvjeta u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenih uvjeta na ovoj stranici, a vaša je odgovornost osigurati da ste upoznati s najažurnijim Uvjetima. Prometric je u skladu sa svim važećim zakonima u jurisdikcijama u kojima isporučujemo Usluge i, kao takav, ako određeni Uvjeti ovdje imaju učinak kršenja lokalnog zakona u jurisdikciji u kojoj pojedinac (pojedinci) borave i/ili koriste (kako je primjenjivo) Usluge , takav se uvjet ne odnosi na takve osobe. Slažete se koristiti ovu stranicu samo u zakonite svrhe i slažete se da nećete poduzimati nikakve radnje koje bi mogle ugroziti sigurnost ili dostupnost stranice.

LICENCA I PRISTUP STRANICI

Prometric vam daje ograničenu, opozivu, neprenosivu i neisključivu licencu za pristup i korištenje ove stranice i Prometric usluga za vaše osobne, nekomercijalne svrhe, podložne Uvjetima. Ova stranica i Prometric usluge i/ili sadržaj ne smiju se reproducirati, umnožavati, kopirati, preuzimati, prodavati, preprodavati, modificirati, obrnutim inženjeringom, koristiti za stvaranje izvedenih radova, dodjeljivati, podlicencirati, dodjeljivati kao sigurnosni interes, prenositi ili na drugi način iskorištavati u bilo koje komercijalne svrhe bez izričitog pisanog pristanka Prometrica. Ne smijete uokviriti ili koristiti tehnike uokvirivanja za prilaganje bilo kojeg zaštitnog znaka, logotipa ili drugih vlasničkih informacija (uključujući slike, tekst, izgled stranice i oblik) tvrtke Prometric i/ili njegovih podružnica, ili koristiti bilo koje meta oznake ili bilo koji drugi "skriveni tekst" koristeći Prometricsovo ime ili oznake bez izričitog pisanog pristanka Prometricsa. Svako neovlašteno korištenje prekida ograničenu licencu koju je dodijelio Prometric.

PRIVATNOST

Pregledajte našu potpunu Politiku privatnosti koja se nalazi klikom na karticu Privatnost koja upravlja vašim korištenjem naših web stranica. Prihvaćate i slažete se s prikupljanjem i korištenjem Vaših osobnih podataka u skladu s Politikom privatnosti.

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

Kada posjetite prometric.com ili nam pošaljete e-poštu, s nama komunicirate elektronički. Pristajete na primanje komunikacija od nas elektroničkim putem. S vama ćemo komunicirati putem e-pošte ili objavljivanjem obavijesti na ovoj stranici. Slažete se da svi ugovori, obavijesti, objave i druga komunikacija koju vam dostavljamo elektroničkim putem zadovoljavaju sve zakonske uvjete da takva komunikacija bude u pisanom obliku.

AUTORSKA PRAVA I ZAŠTITNI ZNAKOVI

Sav sadržaj na ovoj stranici je u vlasništvu ili pod licencom Prometrica i/ili njegovih podružnica ("Prometric Sadržaj") i zaštićen je američkim i međunarodnim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Prometric i njegovi davatelji licence zadržavaju sva vlasnička prava na Prometric sadržaj, a vi potvrđujete i slažete se da je sav takav Prometric sadržaj vlasništvo Prometrica i/ili njegovih davatelja licence. Prometricov sadržaj ne smije se reproducirati, kopirati, prenositi, distribuirati, preuzimati ili koristiti bez prethodnog pismenog pristanka Prometrica.

IZRADA RAČUNA

Ako kreirate račun na ovoj web stranici, prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim računom i bit ćete isključivo odgovorni za održavanje povjerljivosti podataka za prijavu i lozinku te za ograničavanje pristupa vašem računu. Maloljetnici mlađi od 18 godina mogu kreirati račun samo uz odobrenje zakonskog skrbnika. Prometric zadržava pravo da odbije usluge, ukine račun, ukloni ili uredi sadržaj i otkaže usluge prema vlastitom nahođenju.

ODRICANJE OD JAMSTAVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

OVU STRANICU PRUŽA PROMETRIC NA OSNOVI "KAKVA JEST" I "KAKO JE DOSTUPNA". PROMETRIC NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA ILI JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, U VEZI S RADOM ILI DOSTUPNOŠĆU OVOG MJESTA, ILI INFORMACIJA, SADRŽAJA ILI MATERIJALA UKLJUČENIH NA OVOM MJESTU. IZRIČITO SE SLAŽETE DA JE KORIŠTENJE OVE STRANICE NA VLASTITU ODGOVORNOST I DA PROMETRIC NIJE ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ŠTETU PODATAKA, SOFTVERA, RAČUNALNE I/ILI TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME, UKLJUČUJUĆI ŠTETU UZROKOVANU VIRUSOM KOJU MOŽETE DOŽIVJETI ENCE KAO REZULTAT POSJETA OVA WEB STRANICA.

U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, PROMETRIC SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH I IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, IMPLICITNA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. PROMETRIC NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ŠTETU BILO KOJE VRSTE KOJA PROIZLAZE KORIŠTENJEM OVE STRANICE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU I KAZNENU ŠTETU.

Bez obzira na sve što je sadržano u ovim Uvjetima, Prometric vam ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za gubitke, štete, obveze, potraživanja i troškove (uključujući, ali ne ograničavajući se na pravne troškove i troškove obrane ili nagodbe) bilo koje, proizašle iz ili povezane s, korištenje ili nemogućnost korištenja ove web stranice ili Usluga. Isključiva odgovornost Prometrica za kršenje uvjeta ili jamstva impliciranih zakonom ili na neki drugi način, a koja se ne mogu isključiti, ograničena je ili na ponovno pružanje Usluga ili novčani ekvivalent Usluga, prema isključivom nahođenju Prometrica.

MJERODAVNO PRAVO

Stanovnici Sjedinjenih Američkih Država ili bilo koje zemlje izvan Europske unije: Ovi Uvjeti reguliraju se i tumače u skladu sa zakonima države Maryland i mjerodavnim saveznim zakonom SAD-a prema primjeni, bez obzira na njihova načela sukoba zakona.

Ako ste stanovnik Europske unije: Ovi Uvjeti podliježu i tumače se u skladu sa zakonima Irske, bez obzira na njezina načela sukoba zakona.

WEB MJESTA TREĆIH STRANA

Sve poveznice koje se nalaze na web stranicama trećih strana date su samo kao pogodnost i nisu pod kontrolom ili odgovornošću Prometrica.

ODJELJIVOST

Ako se utvrdi da je neka odredba ovih Uvjeta nevažeća, nezakonita ili neprovediva, bit će prekinuta bez utjecaja na ostatak Uvjeta koji će i dalje biti valjani i provedivi.

Prometric LLC održava najviše etičke standarde u vođenju poslova tvrtke iu našim odnosima s kupcima, dobavljačima, zaposlenicima, savjetnicima i zajednicama u kojima se nalaze naše operacije. Prometricov kodeks poslovnog ponašanja i etike potvrđuje našu snažnu predanost najvišim standardima pravnog i etičkog ponašanja u našim poslovnim praksama. Naš Kodeks se primjenjuje na sve službenike, direktore i zaposlenike Prometrica i njegovih podružnica na globalnoj razini, bez obzira gdje zaposlenik radi. Također očekujemo da će se oni s kojima poslujemo pridržavati standarda navedenih u našem Kodeksu.

Kako bismo izbjegli sukobe interesa, potičemo sve naše zaposlenike da identificiraju sve potencijalne sukobe kada se pojave i obavijeste svog voditelja, odjel za ljudske potencijale ili naš pravni odjel ako nisu sigurni predstavlja li odnos ili transakcija sukob. Osim toga, zaposlenici mogu prijaviti sve nedoumice ili kršenja etičkog kodeksa našoj telefonskoj liniji za etički kodeks na 1-888-763-0136. Tvrtka će istražiti sva pitanja i nedoumice.

Prometric Pravila privatnosti

Zadnje ažuriranje: rujan 2023

Opće informacije

Prometric LLC je društvo s ograničenom odgovornošću iz Delawarea, SAD, sa sjedištem na adresi 1501 South Clinton Street, Baltimore, Maryland 21224 SAD (u daljnjem tekstu, "Tvrtka", "nas" ili "mi"). Prometric može djelovati kao voditelj obrade podataka ili kao izvršitelj obrade podataka ovisno o svom odnosu s subjektom podataka.

Ova Pravila o privatnosti („Politika”) sastavljena su i implementirana u skladu s ovdje navedenim načelima, kako bi se opisala naša praksa u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka o kandidatima za testiranje, klijentima, izvođačima i partnerima. Prometric posvećuje posebnu pozornost poštivanju privatnosti i osobnih podataka te se obvezuje na poštivanje ove politike iu skladu s primjenjivim zakonom.

Konkretno, tvrtka se obvezuje pridržavati se svih zakona o zaštiti podataka gdje tvrtka posluje, uključujući:

 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (“GDPR”);
 • Kalifornijski zakon o privatnosti potrošača iz 2018. ("CCPA"), kako je izmijenjen Kalifornijskim zakonom o pravima na privatnost iz 2020. ("CPPA");
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka Narodne Republike Kine ("PIPL");
 • Ostali relevantni propisi o zaštiti podataka u kojima Društvo posluje.

"Primjenjivi zakon" odnosi se na relevantni zakon o zaštiti podataka u zemlji ili primjenjivi propis koji se odnosi na zaštitu podataka.

"Osobni podaci" označavaju sve informacije koje se odnose na identificiranu ili fizičku osobu koja se može identificirati.

"Obrada" znači bilo koju radnju ili skup operacija koje se izvode na Osobnim podacima ili na skupovima Osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, savjetovanje, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem ili drugim načinom stavljanja na raspolaganje, usklađivanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništavanjem.

 1. Koje vrste osobnih podataka prikupljamo?

Prometric prikuplja sljedeće osobne podatke ovisno o vašem odnosu s tvrtkom i mjerodavnim pravom:

 • Podaci za kontakt uključujući ime, adresu, telefonski broj, identifikacijski broj za državu, adresu e-pošte, podatke za prijavu i lozinku
 • Datum rođenja
 • Spol
 • Pojedinosti o rasporedu ispita kandidata
 • Pojedinosti o ocjenjivanju ispita, uključujući ID broj kandidata za ispit, položene ispite i kada, bodove povezane s tim ispitima, koliko je puta položen ispit ili bilo koji određeni dio ispita
 • Brojevi socijalnog osiguranja ako to zahtijeva sponzor testiranja za kandidate (SAD)
 • Podaci o plaćanju i financijskim institucijama
 • Prebivalište i država državljanstva
 • Fotografirati
 • Potpis
 • Video zapisi
 • Audio snimke (ako je dopušteno zakonom i samo u određenim jurisdikcijama)
 • Podaci iz dokumenata za identifikaciju, potvrdu ili podobnost
 • Informacije o transakcijama i odnosima uključujući elemente koji otkrivaju uzorke testiranja kandidata, lokacije testiranja, rezultate testiranja i informacije o tome kako se koriste Prometric web stranice i aplikacije.

Osim toga, Prometric može obrađivati posebne kategorije osobnih podataka, kao što je dopušteno primjenjivim zakonom, što može uključivati:

 • Biometrija (slike i predlošci otisaka prstiju, slike i predlošci lica)
 • Zdravstvene informacije ili medicinski podaci koji se odnose na zahtjeve kandidata za testiranje za prilagodbe testiranja
 • Rasna ili etnička pripadnost, kako je dopušteno važećim zakonom
 1. Kako prikupljamo vaše osobne podatke?

U većini slučajeva Prometric prikuplja takve osobne podatke izravno od pojedinačnog nositelja podataka.

Međutim, u drugim slučajevima možemo dobiti informacije od sponzora testiranja ili dobavljača podataka trećih strana kako bismo bolje razumjeli naše kupce. Kada kandidat posjeti web stranicu tvrtke Prometric, registrira se ili polaže ispit, koristi naše aplikacije ili nas kontaktira, mi također prikupljamo podatke o transakcijama u svrhu korisničke službe.

Svi osobni podaci koje Prometric prikuplja putem naših mobilnih aplikacija zaštićeni su i obrađuju u skladu s uvjetima ove Politike. Također nudimo automatske ("push") obavijesti samo onima koji se odluče za primanje takvih obavijesti od nas. Nijedan pojedinac nije dužan dati informacije o lokaciji tvrtki Prometric ili omogućiti push obavijesti za korištenje bilo koje naše mobilne aplikacije.

Prikupljanje biometrijskih podataka

Biometrijski omogućen sustav prijave i Prometricova platforma za daljinsko nadgledanje (poznata kao ProProctor) dizajnirani su za poboljšanje sigurnosti i integriteta procesa testiranja na način koji štiti privatnost kandidata za testiranje dok potvrđuje identitet kandidata za testiranje. Te se tehnologije koriste u svrhu provjere identiteta, za otkrivanje i sprječavanje prijevare i lažnog predstavljanja, za održavanje integriteta procesa testiranja i poboljšanje sigurnosti ispitnih centara i daljinski nadziranih ispita.

 1. Zašto prikupljamo vaše osobne podatke?

U ime naših sponzora testiranja, Prometric prikuplja vaše osobne podatke u svrhe:

 • Zakazivanje kolokvijuma
 • Provjera identiteta
 • Provođenje testova i plaćanja
 • Upravljanje zahtjevima korisničke službe
 • Otkrivanje i sprječavanje prijevare i lažnog predstavljanja od strane neovlaštenih kandidata
 • Provođenje analize podataka kako bi se održao integritet procesa testiranja
 • Izvještavanje o rezultatima ispita kandidatu i sponzoru ispita
 • Provođenje marketinških aktivnosti, u skladu s važećim zakonom

Za dobavljače i ostale treće strane, Prometric prikuplja vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Upravljanje i administracija dobavljača
 • Obrada računa
 • Dužna pažnja poznaj svog dobavljača i drugi zakonski zahtjevi
 1. Koje su pravne osnove obrade vaših osobnih podataka?

Osobni podaci općenito se prikupljaju i obrađuju prema sljedećim pravnim osnovama:

 • Vaš pristanak za prikupljanje i obradu posebnih kategorija osobnih podataka.
 • Vaš pristanak ako to zahtijeva primjenjivi zakon za prekogranični prijenos podataka.
 • Izvršenje ugovora koji uključuje prijavu i zakazivanje testa, provođenje tog testa, sprječavanje prijevara i obradu rezultata.
 • Za legitimne poslovne svrhe kao što su obrada faktura i upravljanje financijskim računima, svrhe sigurnosne kopije za olakšavanje kontinuiteta poslovanja, upravljanje ispitnim centrom, poslovno planiranje, upravljanje ugovorima, poboljšanje usluga testiranja koje se pružaju našim klijentima, predlaganje povezanih usluga i proizvoda postojećim kandidatima za testiranje, web stranica administracija, ispunjenje, analitika, sigurnost i sprječavanje prijevara, korporativno upravljanje, planiranje oporavka od katastrofe, revizija i izvješćivanje
 • Usklađenost sa svim zakonskim ili regulatornim obvezama.
 1. Otkrivanje osobnih podataka

Osobni podaci mogu se dijeliti s drugim povezanim društvima Društva, državnim tijelima ili trećim stranama iz legitimnih poslovnih razloga povezanih s pruženim uslugama ili ako je na drugi način dopušteno ili zahtijevano važećim zakonom.

Tvrtka može dijeliti osobne podatke:

 • Unutar naše grupe kao što su podružnice
 • S našim podružnicama i ovlaštenim ispitnim centrima
 • S poslovnim partnerima kao što su sponzori testiranja i pružatelji usluga kako bismo olakšali zahtjeve i poboljšali naše usluge
 • S državnim tijelima i tijelima javne vlasti po potrebi ili zahtjevu tijela

Biometrijski podaci smiju se otkriti trećoj strani samo:

 • Za istragu u vezi s navodnim nedoličnim ponašanjem isključivo u svrhu istrage varanja, neovlaštenog testiranja ili drugog nedoličnog ponašanja kandidata.
 • U odnosu na zakonite zahtjeve regulatornih, pravnih ili vladinih agencija s nadležnošću i/ili ovlastima za podnošenje takvih zahtjeva.

Izvršavamo ugovore s našim trećim stranama u skladu s važećim zakonom kako bismo osigurali da se osobni podaci obrađuju u skladu s ovom Politikom i svim drugim odgovarajućim mjerama povjerljivosti i sigurnosti.

 1. Kako pohranjujemo vaše osobne podatke?

Ovisno o prirodi vašeg odnosa s tvrtkom Prometric i prema primjenjivom zakonu, pohranjujemo vaše osobne podatke u našoj sigurnoj infrastrukturi oblaka Oracle sa poslužiteljima koji se nalaze u Ashburnu, Virginia, Sjedinjene Države.

Prometric slijedi sveobuhvatni program upravljanja zapisima i povezani raspored čuvanja kojeg se pridržava u svrhu zadržavanja, pohranjivanja i uništavanja svih zapisa stvorenih tijekom svog poslovanja, uključujući one koji sadrže osobne podatke. Također implementiramo strategiju upravljanja podacima koja razdvaja podatke na temelju regionalno lociranih poslužitelja podataka.

U skladu s mjerodavnim zakonom, naša tvrtka će čuvati vaše osobne podatke tijekom trajanja obrade, kraće od:

 • pet (5) godina od datuma zadnje usluge, testa ili procjene; ili
 • isteka svrhe za koju su Osobni podaci prikupljeni; ili
 • zakone primjenjive jurisdikcije u kojoj su Osobni podaci prikupljeni.

Prometric neće čuvati osobne podatke dulje nego što je potrebno za gore navedene svrhe. Međutim, Prometric može zadržati osobne podatke dulje ako je potrebno za usklađivanje s mjerodavnim zakonom ili ako je potrebno za zaštitu ili ostvarivanje svojih prava.

Pohranjivanje biometrijskih podataka

Svi biometrijski podaci prikupljeni u računalnim centrima za testiranje sigurno se prenose i sigurno pohranjuju unutar Prometricovog sigurnog podatkovnog centra u Europskoj uniji i zadržavaju se u skladu s važećim zakonom u jurisdikciji u kojoj su prikupljeni. Biometrijski podaci pohranjuju se i osiguravaju u Microsoft Azureu na razdoblje od trideset (30) dana.

 1. Prijenosi osobnih podataka

U nekim slučajevima, korištenje trećih strana može uključivati prijenos osobnih podataka u druge zemlje. Naši poslovni procesi često zahtijevaju prijenos osobnih podataka između Društva i njegovih povezanih subjekata na međunarodnoj razini.

Ako se Osobni podaci obrađuju unutar EU/EEA i u slučaju da se Osobni podaci otkriju trećim stranama ili u zemlji za koju se ne smatra da pruža dovoljnu razinu zaštite u skladu s Primjenjivim zakonom, tada će Društvo osigurati:

 • Provedba standardnih ugovornih klauzula koje može odobriti Europska komisija;
 • Usvajanje odgovarajućih organizacijskih, tehničkih i pravnih zaštitnih mjera za upravljanje navedenim prijenosom i osiguravanje potrebne i primjerene razine zaštite prema Primjenjivom zakonu.
 • Ako je potrebno, procijenit će okolnosti prijenosa i zakonodavstvo treće zemlje te, ako je potrebno, dovršiti procjenu učinka prijenosa podataka kako bi se utvrdilo jesu li potrebne dodatne mjere.

Za osobne podatke koji se ne obrađuju unutar EU/EEA, i u slučaju da se osobni podaci otkriju trećim stranama koje se nalaze izvan jurisdikcije nositelja podataka, Društvo će osigurati da postoje potrebne zaštitne mjere za zaštitu osobnih podataka provedbom odgovarajućih pravnih mehanizama uključujući, prema potrebi, standardne ugovorne klauzule i/ili dobivanje odgovarajućeg pristanka od ispitanika. Ti se mehanizmi mogu razlikovati ovisno o zemlji i relevantnom primjenjivom zakonu.

 1. Koja su vaša prava?

Ovisno o nadležnosti i primjenjivom zakonu, možete imati sljedeća prava u vezi s vašim osobnim podacima:

 • Pravo pristupa
 • Pravo na ispravak
 • Pravo na brisanje
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na prigovor na obradu
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na odluku o tome kako će se vaši osobni podaci koristiti posthumno

Ostvarivanje takvih prava podložno je ograničenjima propisanim primjenjivim zakonom i relevantnim uputama nadzornih tijela.

Za ostvarivanje svojih prava, nositelj podataka može kontaktirati tvrtku kao što je opisano u odjeljku "Kako nas kontaktirati". Možemo zatražiti dokaz o identitetu kako bismo odgovorili na zahtjev. Ako ne možemo udovoljiti vašem zahtjevu (odbijanje ili ograničenje), tada ćemo pismeno obrazložiti svoju odluku.

Kalifornijska prava na privatnost

Odjeljak 1798 Građanskog zakonika Kalifornije dopušta stanovnicima Kalifornije da od tvrtki s kojima imaju uspostavljen poslovni odnos traže određene informacije o dijeljenju osobnih podataka s trećim stranama u svrhe izravnog marketinga. Prometric ne dijeli osobne podatke potrošača u Kaliforniji s trećim stranama u marketinške svrhe bez pristanka. Ako ste kandidat za testiranje, Prometric će vaše osobne podatke dati vašem sponzoru testiranja, koji može koristiti informacije u skladu sa svojim pravilima o privatnosti.

 1. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Prometric provodi razne sigurnosne mjere, kao što su tehničke, fizičke i administrativne mjere zaštite kako bi zaštitio sve osobne podatke od sigurnosnih incidenata ili neovlaštenog otkrivanja, te općenito od povrede osobnih podataka. Ove sigurnosne mjere prepoznate su kao odgovarajući sigurnosni standardi u industriji i uključuju, između ostalog, kontrolu pristupa, lozinku, enkripciju, stroga vremenska ograničenja za brisanje, mehanizme bilježenja i redovite sigurnosne procjene.

U slučaju povrede osobnih podataka koja potencijalno utječe na vaše osobne podatke, Prometric slijedi svoj Plan odgovora na incidente i odmah će poduzeti odgovarajuće mjere za ublažavanje rizika za subjekte podataka. Takve mjere mogu uključivati obavještavanje odgovarajućeg nadzornog tijela i pogođenih subjekata podataka, uz pružanje relevantnih pojedinosti o incidentu i mjerama ublažavanja koje mogu biti propisane važećim zakonom (tj. GDPR ili PIPL).

Program informacijske sigurnosti tvrtke Prometric nekoliko puta godišnje revidira više organizacija trećih strana kako bi se osiguralo da ispunjava ili premašuje najviša dostupna mjerila za sigurnost i privatnost i zaštitu podataka. Osim toga, zaposlenici i izvođači dužni su odmah prijaviti svaki poznati ili sumnjivi slučaj zlouporabe, gubitka ili neovlaštenog pristupa.

 1. Obrada osobnih podataka prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka Narodne Republike Kine ('PIPL')

Ovaj se odjeljak primjenjuje kada se Osobni podaci nalaze unutar granica Narodne Republike Kine (NR Kina) ili kada Osobne podatke obrađuje jedna od naših tvrtki sa sjedištem u NR Kini.

U skladu s člankom 13. PIPL-a, Osobni podaci mogu se prikupljati u sljedeće svrhe:

 • Na temelju pristanka pojedinca;
 • Za izvršenje ugovora, za legitimne poslovne interese;
 • Za ispunjavanje zakonskih dužnosti i odgovornosti ili zakonskih obveza;
 • Za obradu javno dostupnih podataka;
 • Za ispunjavanje zakonskih zahtjeva.

U skladu sa zahtjevima navedenim u članku 23. PIPL-a i sadržajima navedenim u odjeljku 4., prijenos i dijeljenje vaših osobnih podataka trećoj strani neće se izvršiti bez (1) vašeg posebnog pristanka, ako je primjenjivo, ili (2) za ispunjavanje zakonske dužnosti prema važećem zakonu.

Na temelju svrha propisanih u ovoj Politici, osobni podaci mogu se prenijeti u zemlju ili regiju izvan vašeg prebivališta radi obrade. U tom trenutku, Društvo će zaštititi sigurnost Osobnih podataka u skladu s važećim zakonom, uključujući, ali ne ograničavajući se na provedbu kontrola pristupa, lozinki, standarda šifriranja, strogih vremenskih ograničenja za razdoblja zadržavanja, mehanizama za bilježenje i redovite sigurnosne procjene.

Tvrtka će vas u potpunosti obavijestiti o prekograničnom prijenosu podataka u skladu s člankom 39. PIPL-a prije prijenosa vaših osobnih podataka izvan NRK-a i pribavit će vaš pristanak, obavještavajući vas o sljedećem: ime odlaznog primatelja, kontakt podatke, svrhu Obrade, način Obrade, vrstu Osobnih podataka te vas podsjetiti na metode i postupke kojima možete ostvariti svoja prava prema PIPL-u. Za to ćemo tražiti vaš izričiti i zasebni pristanak.

Prema potrebi, Društvo će provesti procjenu rizika prekograničnog prijenosa podataka u skladu s važećim zakonom ako se Osobni podaci prenose izvan NR Kine.

Prema PIPL-u, osjetljivi osobni podaci definirani su kao osobni podaci koji, nakon što procure ili se nezakonito koriste, mogu lako naštetiti dostojanstvu fizičkih osoba te ozbiljno naštetiti osobnoj ili imovinskoj sigurnosti, uključujući informacije o biometrijskim karakteristikama, vjerskim uvjerenjima, posebno određenom statusu , zdravstveno zdravlje, financijski računi, praćenje individualne lokacije itd., kao i osobni podaci maloljetnika mlađih od 14 godina.

U skladu s PIPL-om i kako je detaljno navedeno u odjeljku 2, obrada osjetljivih osobnih podataka podliježe zasebnom pristanku pojedinca i provodi se za određenu poslovnu svrhu.

Prometric neće prikupljati osobne podatke od maloljetnika mlađih od 14 godina bez posebnog pristanka roditelja ili drugog skrbnika. Koristit ćemo ili otkriti osobne podatke o djetetu samo u mjeri dopuštenoj zakonom, u skladu s primjenjivim zakonima i propisima, kako bismo zatražili pristanak roditelja ili zaštitili dijete.

U slučaju povrede osobnih podataka, Prometric će snositi građansku odgovornost prema subjektu podataka ako krši prava na osobne podatke subjekta podataka, ne dovodeći u pitanje administrativne, kaznene ili druge pravne odgovornosti koje će preuzeti Voditelj obrade prema PIPL.

 1. Promjene Politike privatnosti

Tvrtka će možda trebati ažurirati svoju Politiku kako bi bila u skladu s novim ili drugačijim praksama privatnosti. Ažurirana verzija ove politike bit će dostupna putem odgovarajućeg kanala i primjenjivat će se na podatke prikupljene nakon datuma stupanja na snagu.

 1. Kako nas kontaktirati

Za sve upite, komentare ili nedoumice u vezi s ovom Politikom, ili kako biste ostvarili prava na privatnost dopuštena mjerodavnim pravom u vezi s osobnim podacima, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na sljedećoj adresi: joseph.srouji@contractor.prometric.com

Zahtjev vezan uz Vaše osobne podatke možete podnijeti i klikom na sljedeću poveznicu te ispuniti sva obavezna polja u obrascu: Zahtjevi za osobne podatke

Također nas možete kontaktirati putem pošte na:

Voditelj programa privatnosti Prometric
Prometric LLC, 1501 South Clinton Street
Baltimore, Maryland 21224 SAD

Nakon iscrpljivanja Prometricovog internog žalbenog procesa, ako ispitni kandidat nije zadovoljan rješenjem, on ili ona mogu podnijeti žalbu Better Business Bureau of Greater Maryland ("BBB"), pružatelju usluga alternativnog rješavanja sporova sa sjedištem u Sjedinjenim Državama.

BBB web stranica: http://www.bbb.org/greater-maryland/

BBB Telefon: 410-347-3990

BBB Faks: 410-347-3936

Subjekti podataka također imaju pravo podnijeti pritužbu izravno nadležnom nadzornom tijelu u svojoj relevantnoj nadležnosti ili mogu pokrenuti pravne radnje prema Primjenjivom zakonu.

Change Cookie Settings