Kewin Gales Image

Kewin Gales je Prometricov stariji potpredsjednik za globalne ljudske resurse. Sa sjedištem u Baltimoreu i radeći s timom stručnjaka za ljudske resurse diljem svijeta, g. Gales odgovoran je za razvoj i implementaciju strategija upravljanja ljudskim kapitalom i talentima koje Prometricu omogućuju zapošljavanje, razvoj i zadržavanje visokokvalificiranih i angažiranih zaposlenika za sve korporativne funkcije. Pod njegovim vodstvom, vodeći tim ljudskih resursa razvija i održava korporativne politike i prakse, dizajnira i provodi korporativne programe učenja i razvoja te njeguje korporativnu kulturu i radno okruženje koje promiče sigurnost, prilike i poštovanje za sve zaposlenike. G. Gales ima više od 3 desetljeća iskustva u upravljanju ljudskim resursima i ostaje angažiran u industrijskim udruženjima i događajima.

G. Gales ima diplomu doktora prava na Pravnom fakultetu James E. Beasley na Sveučilištu Temple i diplomu iz upravljanja ljudskim resursima na Sveučilištu Indiana u Bloomingtonu.