Izvješće o sukladnosti s Prometric Accessibility

(Na temelju verzije 2.4 International Edition)

Naziv proizvoda / verzija: Prometric Javna web stranica

Datum izvještaja: svibanj 2021

Opis proizvoda: Prometric.com jedina je ulazna točka za Prometricove klijente i kandidate. Pruža pristup kritičnim resursima i mogućnost da klijenti komuniciraju informacije kandidatima, a kandidati da pronađu informacije o tome kako zakazati sastanak i važne informacije o danu testa.

Kontakt podaci: Marc Van Hasselt, Marc.VanHasselt@prometric.com

Napomene: Dodatni izraz "Primjenjivo - Nije testirano" upotrijebljen je za označavanje odjeljaka u kojima su kriteriji uspješnosti primjenjivi na proizvod, ali nisu bili u opsegu ispitivanja. Ovaj se izraz koristi isključivo u odjeljku 508. poglavlja 6., „Dokumentacija i usluge podrške”.

Korištene metode procjene: Testiranje javnog web mjesta Prometric uključivalo je kombinaciju automatiziranog i ručnog testiranja na Windows radnoj površini. Level Access (Level) sveobuhvatno je testirao odabir stranica koristeći se, između ostalih metodologija, čitačem zaslona JAWS 2020, ekskluzivnom uporabom tipkovnice, zumom preglednika i ručnim pregledom koda i izlazom API-ja za pristup (pomoću alata kao što je ANDI).

Primjenjivi standardi / smjernice
Ovo izvješće pokriva stupanj usklađenosti sa sljedećim standardima / smjernicama pristupačnosti:

Standard / Smjernica Uključeno u izvješće
Smjernice za dostupnost web sadržaja 2.1 Razina A - Da
Razina AA- Da
Razina AAA - ne
Revidirani Odjeljak 508 standardi objavljeni 18. siječnja 2017. i ispravljeni 22. siječnja 2018 Da

Pojmovi
Pojmovi koji se koriste u informacijama o razini sukladnosti definirani su kako slijedi:

 • Podržava: Funkcionalnost proizvoda ima barem jednu metodu koja zadovoljava kriterij bez poznatih nedostataka ili ispunjava jednake olakšice.
 • Djelomično podržava: Neke funkcionalnosti proizvoda ne udovoljavaju kriteriju.
 • Ne podržava: Većina funkcionalnosti proizvoda ne udovoljava kriteriju.
 • Nije primjenjivo: Kriterij nije relevantan za proizvod.
 • Nije ocijenjeno: Proizvod nije ocjenjivan prema kriteriju. Ovo se može koristiti samo u WCAG 2.0 razini AAA.

Kriteriji uspjeha: Razina A

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.1.1 Non-text Content (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Text equivalents are provided for all non-text elements on the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded) (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: There is no audio-only or video-only content present in the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.2.2 Captions (Prerecorded) (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: There is no synchronized multimedia content present in the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: There is no synchronized multimedia content present in the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.3.1 Info and Relationships (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Information, structure, and relationships conveyed through presentation are programmatically determinable in the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.3.2 Meaningful Sequence (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Content on the Prometric website is ordered in a logical reading sequence.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.3.3 Sensory Characteristics (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: The Prometric website does not rely on sensory characteristics to understand or operate content.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.1 Use of Color (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Content on the Prometric website does not rely on color as the only visual means of conveying information, indicating an action, prompting a response, or distinguishing a visual element.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.2 Audio Control (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: The Prometric website does not present audio that plays automatically.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.1.1 Keyboard (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: All functionality of the content in the Prometric website is operable with a keyboard, and without specific timings required.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.1.2 No Keyboard Trap (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: The Prometric website does not have any instances of keyboard focus becoming trapped in a component.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.1.4 Character Key Shortcuts (Level A 2.1 only)

Also applies to:

Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: Keyboard shortcuts are not implemented in the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.2.1 Timing Adjustable (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: The Prometric website does not impose time limits.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.2.2 Pause, Stop, Hide (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Pages on the Prometric website do not feature any moving, blinking, scrolling, or auto-updating content, except on the homepage where there is a mechanism for the user to pause it.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.3.1 Three Flashes or Below Threshold (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: The Prometric website does not have any content that flashes.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.4.1 Bypass Blocks (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)  - Does not apply to non-web software
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs) - Does not apply to non-web docs
Web: Supports Web: A mechanism is available to bypass blocks of content that are repeated on multiple pages on the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.4.2 Page Titled (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: All pages on the Prometric website have meaningful titles that describe the page’s topic or purpose.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.4.3 Focus Order (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Focusable components on the Prometric website receive focus in a logical order that preserves meaning and operability.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.4.4 Link Purpose (In Context) (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: All links in the Prometric website have descriptive link text that make the purpose of each link clear.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.5.1 Pointer Gestures (Level A 2.1 only)

Also applies to:

Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: The Prometric website does not feature any functionality that uses multipoint or path-based gestures for operation.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.5.2 Pointer Cancellation (Level A 2.1 only)

Also applies to:

Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: The Prometric website does not feature any events that are triggered by single-point activation.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.5.3 Label in Name (Level A 2.1 only)

Also applies to:

Revised Section 508 - Does not apply

Web: Supports Web: For user interface components with labels in the Prometric website, the accessible name contains the text presented visually.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.5.4 Motion Actuation (Level A 2.1 only)

Also applies to:

Revised Section 508 - Does not apply

Web: Supports Web: The Prometric website does not feature any functionality that needs to be operated by device motion or user motion.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.1.1 Language of Page (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: The default language of each web page on the Prometric website can be programmatically determined.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.2.1 On Focus (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Pages in the Prometric website do not have components that cause a change of context on focus.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.2.2 On Input (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Changing the settings of any user interface components in the Prometric website does not result in an automatic change of context.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.3.1 Error Identification (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Errors on the Prometric website are identified and made apparent to users in text.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.3.2 Labels or Instructions (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Labels or instructions are provided when content requires user input on Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

4.1.1 Parsing (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Pages in the Prometric website have properly formatted elements according to HTML specifications.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

4.1.2 Name, Role, Value (Level A)

Also applies to:

Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: All user interface components on Prometric website have proper programmatic name, role, and state information. All form fields have valid labels.

 

Kriteriji uspjeha: Razina AA

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.2.4 Captions (Live) (Level AA)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: There is no live video content in the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.2.5 Audio Description (Prerecorded) (Level AA)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: There is no pre-recorded video with audio in the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.3.4 Orientation (Level AA 2.1 only)

Also applies to:

Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: Content in the Prometric website does not restrict its view and operation to a single display orientation, such as portrait or landscape.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.3.5 Identify Input Purpose (Level AA 2.1 only)

Also applies to:

Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: The meaning of each input field collecting information about the user can be programmatically determined in the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: All text and background color combinations within Prometric website meet color contrast requirements.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.4 Resize text (Level AA)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Text can be resized without assistive technology up to 200 percent without loss of content or functionality.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.5 Images of Text (Level AA)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Text is used to convey information rather than images of text on Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.10 Reflow (Level AA 2.1 only)

Also applies to:

Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: Content on Prometric website reflows without requiring two-dimensional scrolling, and without loss of content or functionality.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.11 Non-text Contrast (Level AA 2.1 only)

Also applies to:

Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: All active user interface components in Prometric website have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent color(s).

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.12 Text Spacing (Level AA 2.1 only)

Also applies to:

Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: All content and functionality in Prometric website is available when the user overrides text spacing properties.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.13 Content on Hover or Focus (Level AA 2.1 only)

Also applies to:

Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: Content that appears on hover or focus is persistent until the hover or focus trigger is removed.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.4.5 Multiple Ways (Level AA)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software) - Does not apply to non-web software
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs) - Does not apply to non-web docs
Web: Supports Web: There are multiple ways to navigate Prometric website, using links to other pages on each page. There is a set of navigation links for traversing across the website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.4.6 Headings and Labels (Level AA)

Also applies to:

Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Headings and labels in the Prometric website are descriptive and unique.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.4.7 Focus Visible (Level AA)

Also applies to:

Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: All interactive controls in the Prometric website have a visible indication of keyboard focus, including links and buttons.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.1.2 Language of Parts (Level AA)

Also applies to:

Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: The Prometric website does not present content in multiple languages.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.2.3 Consistent Navigation (Level AA)

Also applies to:

Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software) - Does not apply to non-web software
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs) - Does not apply to non-web docs
Web: Supports Web: The Prometric website uses consistent header navigation structure.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.2.4 Consistent Identification (Level AA)

Also applies to:

Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software) - Does not apply to non-web software
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs) - Does not apply to non-web docs
Web: Supports Web: Components with the same functionality are consistently identified across pages in Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.3.3 Error Suggestion (Level AA)

Also applies to:

Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: When errors are identified on forms in the Prometric website, suggestions are provided for correction, when possible.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data) (Level AA)

Also applies to:

Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: The Prometric website does not cause legal commitments or financial transactions to occur.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

4.1.3 Status Messages (Level AA 2.1 only)

Also applies to:

Revised Section 508 - Does not apply

eb: Supports Web: The Prometric website does not utilize any explicit status messages.

 

Izmijenjeno izvješće odjeljka 508

Poglavlje 3: Kriteriji funkcionalne izvedbe (FPC)

Napomene: Ovaj proizvod podržava bez zahtjeva za ekvivalentnim olakšicama i drugi standardi u ovom dokumentu pokrivaju proizvod.

Poglavlje 4: Hardver

Napomene: Nije primjenjivo

Poglavlje 5: Softver

Napomene: Nije primjenjivo

Poglavlje 6: Dokumentacija i usluge podrške

Bilješke:

Kriteriji

Razina sukladnosti

Primjedbe i objašnjenja

601.1 Opseg

Naslovna ćelija - nije potreban odgovor

Naslovna ćelija - nije potreban odgovor

602 Dokumentacija o podršci Naslovna ćelija - nije potreban odgovor Naslovna ćelija - nije potreban odgovor
602.2 Značajke pristupačnosti i kompatibilnosti Primjenjivo - Nije testirano
602.3 Elektronička dokumentacija o podršci Pogledajte odjeljak WCAG 2.x Pogledajte informacije u odjeljku WCAG 2.x.
602.4 Alternativni formati za neelektronsku dokumentaciju o podršci Primjenjivo - Nije testirano
603 Usluge podrške Naslovna ćelija - nije potreban odgovor Naslovna ćelija - nije potreban odgovor
603.2 Informacije o značajkama pristupačnosti i kompatibilnosti Primjenjivo - Nije testirano
603.3 Smještaj komunikacijskih potreba Primjenjivo - Nije testirano