Kewin Gales i stariji potpredsjednik Global Human Resources- a Prometric . Sa sjedištem u Baltimoru i radeći s timom HR stručnjaka širom svijeta, gospodin Gales odgovoran je za razvoj i provođenje strategija upravljanja ljudskim kapitalom i talentima koje omogućavaju Prometricu da zaposli, razvije i zadrži visoko kvalificirane i angažirane zaposlenike za sve korporativne funkcije. Pod njegovim vodstvom, voditeljski tim za ljudske resurse razvija i održava korporativne politike i prakse, osmišljava i isporučuje programe učenja i razvoja korporacija, te njeguje korporativnu kulturu i radno okruženje koje promiču, sigurnost, priliku i poštovanje svih zaposlenika. G. Gales ima više od 3 desetljeća iskustva u upravljanju ljudskim resursima i dalje je uključen u industrijska udruženja i događaje.

G. Gales je stekao doktorat Juris na Sveučilištu James E. Beasley na Sveučilištu Temple, a diplomirao je upravljanje ljudskim resursima na Sveučilištu Indiana u Bloomingtonu.