Jim Hagenbucher Image

Jim Hagenbucher trenutno je odgovoran za poslovanje i operacije Prometrica u Japanu. Jim je u Prometricu već 18 godina, uglavnom sa sjedištem u Japanu, gdje je proširio poslovanje tako da uključuje portfelj velikih domaćih klijenata u sektorima osiguranja, financija, obrazovanja i vlade. Jim je također proveo pet godina u Singapuru gdje je bio odgovoran za rast i upravljanje Prometricovom azijsko-pacifičkom mrežom ispitnih centara. Prije Prometrica, Jim je vodio nekoliko poslova s podacima o financijskim tržištima u Japanu i Aziji za Thomson Reuters.

G. Hagenbucher ima magisterij iz međunarodnog menadžmenta na Thunderbird School of Global Management i diplomu prvostupnika iz engleske književnosti na Sveučilištu George Washington.