Kewin Gales Image

Kewin Gales is Prometric's Senior Vice President Global Human Resources. De heer Gales is gevestigd in Baltimore en werkt samen met een team van HR-professionals over de hele wereld. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor menselijk kapitaal en talentbeheer waarmee Prometric hoogopgeleide en betrokken werknemers kan werven, ontwikkelen en behouden voor alle bedrijfsfuncties. Onder zijn leiding ontwikkelt en onderhoudt het HR-leiderschapsteam bedrijfsbeleid en -praktijken, ontwerpt en levert bedrijfsleer- en ontwikkelingsprogramma's, en cultiveert een bedrijfscultuur en werkomgeving die veiligheid, kansen en respect voor alle werknemers bevordert. De heer Gales heeft meer dan 3 decennia ervaring in human resources management en blijft betrokken bij brancheverenigingen en evenementen.

De heer Gales heeft een Juris Doctoraat van de James E. Beasley School of Law aan de Temple University, en een bachelor's degree in Human Resource Management van de Indiana University in Bloomington.