Іспити КРОК 1, КРОК 2 та іспит з англійської мови професійного спрямування є обов'язков ими компонентами державної атестації студентів, які навчаються в Україні за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров'я». Ці іспити проводяться Центром тестування з 1999 року.

Іспитом КРОК 1 оцінюється рівень професійної компетентності студента із загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін.

Іспитом КРОК 2 оцінюється рівень професійної компетентності студента із професійно орієн тованих (клінічних) дисциплін.

Іспит з англійської мови професійного оцінює рівень оволодіння студентом англійською м овою професійного спрямування.

Дізнатися більше про програму іспитів можна на сайті Центру тестування: https://www.testcentr.org.ua/ .

Los exámenes KROK 1, KROK 2 y The English Language Proficiency Test son componentes obligatorios de la certificación estatal de los estudiantes de atención médica que estudian en Ucrania. La Junta de Pruebas ha estado realizando estos exámenes desde 1999.

El examen KROK 1 evalúa el nivel de competencia profesional del estudiante en disciplinas científicas generales (fundamentales).

El examen KROK 2 evalúa el nivel de competencia profesional del estudiante en disciplinas (clínicas) de orientación profesional.

El examen de prueba de competencia en el idioma inglés evalúa el nivel de competencia del estudiante en el idioma inglés.

Puede encontrar más información sobre los programas de examen en el sitio web de Testing Board: https://www.testcentr.org.ua/