Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) er det førende faglige organ for fagfolk inden for værdipapirer, investering, formue og finansiel planlægning. Dens formål er at fremme livslang læring og integritet, hæve individuelle standarder for viden, færdigheder og adfærd globalt for at øge offentlighedens tillid og tillid til finansielle tjenesteydelser.

For at opfylde sin mission og støtte finansielle fagfolk i at fremme deres karriere gennem denne vanskelige periode, anerkendte CISI og Prometric, at det haster med at tilføje en fjernvurderingsmulighed til testprogrammet.

Lær hvordan CISI og Prometric arbejdede sammen for at:

  • Overfør CISI med succes til en hybrid leveringsmodel ved at implementere Prometrics ProProctor™ fjernvurderingsløsning, hvilket muliggør valg, større fleksibilitet og bekvemmelighed for kandidater, samtidig med at testprogrammets integritet bevares.
  • Implementer en digital scratch pad-funktion på ProProctor™-platformen – og hjælper med at sikre, at eksamensindholdet ikke kompromitteres.
  • Test tusindvis af kandidater med succes ved hjælp af fjernvurdering, hvor 50 % af CISI-kandidater rapporterer, at de foretrækker at tage deres certificeringer via ProProctor-platformen.

Please enter your email address to access this content.