Prometric nadal ocenia, gdzie i kiedy możemy ponownie otwierać centra testowe w naszej globalnej sieci. Aby pomóc zapewnić ochronę naszych pracowników i osób wykonujących testy oraz zachować zgodność z rządowymi mandatami i zaleceniami CDC i WHO, praktyki bezpieczeństwa będą wprowadzane w całym procesie testowania i będą zależne od wytycznych władz lokalnych.

Uwaga: Chiny mają określone zasady oparte na lokalnych wytycznych. Jeśli przystępujesz do egzaminu w Chinach, kliknij tutaj .

Kandydaci, którzy planują podróż do innego stanu, prowincji lub kraju w celu przystąpienia do egzaminu, powinni zapoznać się z naszymi wskazówkami dotyczącymi podróży tutaj .

Poniższe rozdziały opisują te procedury i zakładają przestrzeganie dystansu społecznego poprzez wytyczne władz lokalnych:

1. Procedury przyjazdu i zameldowania

 • Przynieś i noś maskę przez cały czas spędzony w centrum egzaminacyjnym, w przeciwnym razie egzamin zostanie zakończony. Dopuszczalne są zarówno maski medyczne, jak i osłony twarzy z tkaniny. Maski z zaworami wydechowymi / jednokierunkowymi są zabronione w centrum testowym ze względu na brak filtracji cząstek wirusowych zapewnianej przez te maski . Każdy zdający, który przyjedzie do ośrodka egzaminacyjnego bez maski, nie będzie mógł wziąć udziału w teście, oznaczony jako „zakaz pokazu” i nie będzie mógł skorzystać z bezpłatnej zmiany terminu.
 • Przestrzegaj wszelkich innych lokalnych lub federalnych mandatów i wytycznych.
 • Uwaga: jeśli należysz do którejkolwiek z poniższych kategorii, nie będziesz mógł testować, dopóki nie spełnisz już kryteriów:
  • Zdiagnozowano COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni;
  • * Byłem narażony na kontakt z osobą, u której zdiagnozowano COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni;
  • Występują objawy grypy lub przeziębienia; LUB
  • ** Wróciły z podróży do wysoce zainfekowanego obszaru w ciągu ostatnich 14 dni.

Jeśli którekolwiek z powyższych odnosi się do Ciebie, skorzystaj z naszej liberalnej polityki zmiany terminów, aby przełożyć termin egzaminu przez samoobsługę, wyszukując tutaj stronę sponsora egzaminu, jeśli ma to zastosowanie w Twoim programie. Jeśli nie możesz zmienić terminu online, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi kandydatów, wyszukując stronę sponsora egzaminu z liniami wsparcia telefonicznego tutaj , jeśli ma to zastosowanie, lub wypełniając formularz na naszej stronie „ Skontaktuj się z nami ”. Wchodząc do centrum egzaminacyjnego, potwierdzasz, że nie masz żadnych ograniczeń dotyczących egzaminowania.

* Wyjątek stanowią lekarze i pracownicy służby zdrowia, którzy stosowali bezpieczne i zapobiegawcze środki ochrony osobistej ze swoimi pacjentami.

** Obszary silnie zainfekowane, na których obowiązują ograniczenia w podróżowaniu / wymagania dotyczące kwarantanny, są zazwyczaj identyfikowane na poziomie lokalnym za pomocą zarządzeń, dyrektyw lub wytycznych. Zapoznaj się z lokalnymi wymogami dotyczącymi ograniczonego podróżowania w miejscu, które chcesz przetestować .

 • Miej dostęp do masek, rękawiczek i materiałów odkażających. Wszyscy pracownicy centrum egzaminacyjnego będą musieli nosić maskę. Pracownicy mogą zdecydować się na noszenie rękawiczek.
 • Wizualnie sprawdź okulary i identyfikator osoby badanej (identyfikatory z datą ważności od 1 lutego 2020 r. Będą akceptowane do testów).
 • Wymagaj od osoby badanej wpisywania się na listę przy użyciu długopisu dostarczonego przez firmę Prometric. Pióro będzie następnie trzymane przez zdającego przez cały okres trwania testu i zwrócone przy wymeldowaniu. Podczas egzaminu używana będzie zdrapka, jeśli zezwala na to program zdającego.
 • W razie potrzeby podaj osobom badanym przypisany numer szafki i klucz do umieszczenia ich rzeczy. Zdający zachowają klucz, a obszar szatni będzie monitorowany, gdy centrum będzie otwarte.

2. Proctor i procedury w pokoju testowym

 • Kandydaci będą musieli stanąć na znaku „stań tutaj” lub „X” na podłodze, wyznaczając bezpieczną odległość od pracownika ośrodka egzaminacyjnego (tam, gdzie istnieje dystans społeczny zgodnie z lokalnymi przepisami).
 • Kandydaci zostaną poproszeni o pokazanie rąk i kostek oraz opróżnienie kieszeni z uzgodnionego bezpiecznego obszaru.
 • Przechwytywanie obrazu (jeśli dotyczy) zostanie zakończone z tego samego miejsca. W tym procesie maska będzie musiała zostać chwilowo opuszczona lub zdejmowana przez zaciśnięcie boków lub paska maski w celu szybkiego zdjęcia, a następnie ponowne zamocowanie w ten sam sposób.
 • Tablice z notatkami zostaną zastąpione papierem do rysowania, aby uniknąć ponownego wykorzystania materiałów.
 • Osoby badane zostaną usadzone w sposób zapewniający przestrzeganie obowiązujących wytycznych dotyczących odległości podczas testu, zgodnie z wytycznymi władz lokalnych.
 • Monitorowanie pomieszczenia testowego będzie się odbywać wyłącznie przy użyciu istniejącego monitoringu DVR.
 • Jeśli przerwa jest dozwolona zgodnie z zasadami programu egzaminacyjnego, personel centrum będzie postępować zgodnie z ustalonymi procesami zakończenia egzaminów i upewni się, że ścieżka do wyjścia jest wolna.
 • Aby uzyskać dostęp locker   w przerwach obowiązuje ta sama procedura, co podczas odprawy. Osoby badane zostaną poinstruowane, aby wchodzić tylko do szafek z jedzeniem, napojami i lekami, z wyjątkiem programów z pełnym dostępem.
 • Pracownicy ośrodka egzaminacyjnego będą rejestrować czas wchodzenia i wychodzenia z pokoju egzaminacyjnego, eliminując potrzebę podpisywania listy przez osobę wykonującą test.

3. Zakończenie procedur testowych

 • Kandydaci zostaną poproszeni o powrót do recepcji / strefy administracyjnej w celu dokończenia procesu wylogowania.
 • Pracownicy ośrodka testowego będą wtedy:
  • Poproś osobę zdającą o powrót do recepcji, aby wylogować się za pomocą długopisu dostarczonego przez firmę Prometric.
  • Poinstruuj osoby badane, aby dostarczyły zwykły kolorowy zeszyt i umieściły je w bezpiecznym pojemniku.
  • Pozwól osobom badanym udać się do swojej szafki, aby odebrać przedmioty osobiste.
  • Odsuń się, aby umożliwić zdającemu wylogowanie się / zwrot klucza do szafki.
 • Kandydaci muszą umieścić swój długopis i klucz do szafki w pojemniku do przechowywania przed opuszczeniem obiektu, w celu oczyszczenia ich przed następnym zdającym.
 • Personel ośrodka testowego do używania rękawiczek podczas czyszczenia zużytych kojców i ponownego wprowadzania ich do obiegu na koniec dnia.
 • Personel centrum egzaminacyjnego do czyszczenia wszystkich powierzchni, w tym każdej stacji roboczej, biurka administracyjnego i pulpitu nadzorującego, między każdym zdającym oraz na początku i na końcu każdego dnia.
 • Personel centrum testowego do bezpiecznego niszczenia wszystkich zużytych zdrapek przed opuszczeniem ośrodka egzaminacyjnego.

Należy pamiętać, że procedury te mogą ulec zmianie w razie potrzeby. Aby poprawić wrażenia bezdotykowe, dostęp do fontann został wyłączony. Zalecamy zabranie własnej wody do przechowywania w jednej z naszych szafek na czas testu.

W pełni przeanalizowaliśmy wszystkie operacje centrum testowego i nadal wzmacniamy oczekiwane działania we wszystkich centrach testowych na całym świecie, które zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w tych lokalizacjach. Procedury te obejmują czyszczenie powierzchni wrażliwych na dotyk (np. Stacji testowych, klawiszy klawiatury, myszy itp.) Przed otwarciem, pomiędzy każdą osobą badaną i na koniec dnia, a także dostarczanie jednorazowych chusteczek, aby wspólne powierzchnie mogły być wytarte.