Najczęstsze pytania na temat COVID-19

Postępuj zgodnie z informacjami zawartymi w wiadomości e-mail, aby zmienić termin egzaminu, w tym sposoby samodzielnej obsługi. Należy pamiętać, że w przypadku anulowania w ostatniej chwili (zawiadomienie z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny) zmiana terminu z „aktywnego” na „nieaktywny” może potrwać kilka godzin.

Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail od firmy Prometric z informacją, że wizyta na egzamin zostanie anulowana, po otrzymaniu wiadomości nadal możesz zobaczyć swoją wizytę na egzamin. W przypadku anulowania rezerwacji w ostatniej chwili (zawiadomienie z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny) zmiana terminu z „aktywnego” na „nieaktywny” może potrwać kilka godzin. Otrzymasz drugi e-mail potwierdzający anulowanie/informację, że Twoja wizyta nie jest już aktywna w systemie.

Prometric skontaktuje się z Tobą przed egzaminem, jeśli termin egzaminu zostanie odwołany. Jeśli nie poinformowano Cię, że termin egzaminu został odwołany, jest on nadal aktywny.

Aby upewnić się, że ośrodki egzaminacyjne są w stanie zachować odpowiedni dystans społeczny tam, gdzie jest to wymagane, wiele z naszych ośrodków testowych zostało ponownie otwartych z ograniczoną liczbą miejsc. Aby przestrzegać tych zasad, kandydaci mogą potrzebować odwołania lub zmiany terminu spotkania na inną datę i/lub lokalizację.

Ponadto firma Prometric musi od czasu do czasu zamykać witryny z ograniczonym wyprzedzeniem z powodu nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak ekstremalne warunki pogodowe, klęski żywiołowe, przerwy w dostawie prądu lub inne nieoczekiwane zdarzenia — wymuszające anulowanie w ostatniej chwili. Witryny, które zostały ponownie otwarte od początku pandemii COVID-19, pozostaną na naszej liście witryn otwartych, ale status zamknięcia z powodu zamknięcia w ostatniej chwili zostanie opublikowany na naszej liście zamkniętych witryn , więc prosimy o odniesienie do obu.

Tak, firma Prometric od czasu do czasu musi zamykać witryny z ograniczonym wyprzedzeniem z powodu nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak ekstremalne warunki pogodowe, klęski żywiołowe, przerwy w dostawie prądu lub inne nieoczekiwane zdarzenia. Proszę kliknąć na naszą listę zamknięć witryn, aby zobaczyć listę tych ośrodków egzaminacyjnych. Jeśli wpłynie to na Twój egzamin, Prometric powiadomi Cię o anulowaniu lub przełożeniu egzaminu.

Jeśli płatność za egzamin została przetworzona przez firmę Prometric, a my musimy anulować egzamin z powodu trwających skutków COVID-19 lub innych nieprzewidzianych okoliczności, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy — niezależnie od terminu anulowania. Jeśli płatność za egzamin została przetworzona przez sponsora egzaminu, otrzymasz zwrot pieniędzy lub przedłużenie zgodnie z zasadami określonymi przez sponsora egzaminu testowego.

Prometric wyśle Ci powiadomienie o odwołanym terminie egzaminu. W większości przypadków przełożymy Twój egzamin na nowy termin, w zależności od tego, kiedy spodziewamy się wznowienia normalnych testów. Powiadomienie to będzie również zawierało informacje o tym, w jaki sposób można wprowadzić zmiany do terminu egzaminu, korzystając z naszej funkcji samoobsługi dostępnej na stronie www.prometric.com .

Aby uzyskać dodatkowe informacje i/lub dane kontaktowe dotyczące programu testowania, wyszukaj stronę swojego sponsora testu tutaj . Jeśli potrzebujesz pomocy, odwiedź naszą stronę Skontaktuj się z nami , aby poprosić o pomoc przez e-mail.

Osoby zdające egzamin, których terminy egzaminów zostały odwołane lub przełożone w wyniku ciągłego zamykania witryn lub ograniczeń regionalnych, nie będą w tej sytuacji karane i mają prawo do jednej bezpłatnej zmiany terminu egzaminu. Ponadto osoby, które nie mogą wykonać testu z powodu choroby lub wpływu COVID-19, powinny postępować zgodnie z naszą standardową procedurą eskalacji, korzystając z formularza kontaktowego osoby badanej i wybierając opcję „Poproś o zwrot pieniędzy”.

Nowe terminy egzaminów można łatwo zaplanować, klikając opcję „ Znajdź mój egzamin ” na karcie „Zdający” na stronie głównej naszej witryny i wyszukując stronę sponsora egzaminu. Nasze samoobsługowe narzędzia do planowania zapewniają te same informacje i dostęp do terminów, co nasze centra kontaktowe, i stanowią najlepszą opcję umówienia wizyty na egzamin w dogodnym dla Ciebie terminie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rezerwacji terminu egzaminu, możesz skontaktować się z jednym z globalnych centrów kontaktowych, klikając przycisk Skontaktuj się z nami . Należy jednak pamiętać, że czas oczekiwania może być znaczny, ponieważ wspieramy osoby zdające test, których dotyczyło anulowanie lub zmiana terminu z powodu pandemii COVID-19.

Gorąco zachęcamy do kliknięcia strony zamknięcia witryny , aby uzyskać aktualne informacje na temat zamknięć w Twojej okolicy. Daty zamknięcia ośrodków egzaminacyjnych różnią się w zależności od położenia geograficznego i mogą ulec zmianie na podstawie aktualnych informacji.

Od 1 maja 2022 r. firma Prometric nie będzie już wymagać od kandydatów ani personelu ośrodka egzaminacyjnego noszenia masek , chyba że jest to wymagane przez zarząd budynku lub mandat władz lokalnych. W świetle ostatnich trendów i zmian w zakresie stosowania masek na całym świecie, a także zaktualizowanych wytycznych wiodących światowych organizacji zajmujących się zdrowiem, firma Prometric nie będzie wymagać noszenia masek w ośrodkach testowych, jednak nadal będziemy zezwalać i zachęcać do noszenia masek niezależnie od mandatu lub stan szczepień. Dlatego każdy kandydat lub członek personelu, który woli nosić maskę, będzie się czuł komfortowo, robiąc to. Zawsze będziemy również postępować zgodnie z wytycznymi lokalnych władz i urzędników służby zdrowia, więc gdy maski są obowiązkowe na rynku, Prometric będzie nadal przestrzegać tych wskazówek również w ośrodkach testowych.

Aby zapoznać się z naszymi najbardziej aktualnymi globalnymi zmodyfikowanymi procedurami centrum testowego, odwiedź stronę https://www.prometric.com/covid-19-update/test-center-policies .

Od 1 września 2021 r. firma Prometric nie akceptuje już identyfikatorów, których ważność wygasła ponad 90 dni. W okresie przejściowym nadal będziemy akceptować dokumenty tożsamości, które wygasły w ciągu 90 dni od daty egzaminu

Firma Prometric dąży do zapewnienia czystego, bezpiecznego i bezpiecznego środowiska testowego milionom osób, które odwiedzają nas każdego roku. Mamy dobrze udokumentowane procedury regularnego czyszczenia i odkażania naszych lokalizacji testowych.

Prometric nadal ściśle monitoruje wytyczne władz lokalnych, CDC i WHO, aby podejmować decyzje, które są dostosowane do nowych informacji i naszych ciągłych wysiłków na rzecz bezpieczeństwa. Pełną listę działań, które podejmujemy w celu utrzymania bezpiecznego środowiska testowego, można znaleźć na stronie https://www.prometric.com/covid-19-update/test-center-policies .

Szereg wytycznych rządowych i mandatów regionalnych zaczyna wymagać od kandydatów przedstawienia dowodu szczepienia podczas odprawy w celu przeprowadzenia testu. Na dzień dzisiejszy dotyczy to tylko niewielkiej liczby witryn i kandydatów. Rozumiemy jednak, że dodatkowe regiony mogą podjąć ten krok i mogą występować różnice w zakresie wymaganego dowodu. Każdy tester w tych ośrodkach powinien być przygotowany do przedstawienia dokumentacji dostarczonej w momencie szczepienia, w jakiejkolwiek formie wydanej przez lekarza. Pełną listę witryn, które obecnie wymagają dowodu szczepienia, można znaleźć na stronie: www.prometric.com/site-status .