Prometric Toegankelijkheid Conformiteitsrapport

(Gebaseerd op versie 2.4 Internationale editie)

Naam van product/versie: openbare website van Prometric

Rapportdatum: mei 2021

Productbeschrijving: Prometric.com is het enige openbare toegangspunt voor de klanten en kandidaten van Prometric. Het biedt toegang tot kritieke bronnen en de mogelijkheid voor klanten om informatie door te geven aan kandidaten en voor kandidaten om informatie te vinden over het plannen van een afspraak en belangrijke informatie over de testdag.

Contactgegevens: Marc Van Hasselt, Marc.VanHasselt@prometric.com

Opmerkingen: Een aanvullende term, "Van toepassing - niet getest" is gebruikt om secties aan te duiden waarin succescriteria van toepassing zijn op het product, maar niet binnen de reikwijdte van het testen vielen. Deze term wordt uitsluitend gebruikt in Sectie 508 Hoofdstuk 6, "Ondersteuningsdocumentatie en -services".

Gebruikte evaluatiemethoden: het testen van de openbare Prometric-website omvatte een combinatie van geautomatiseerd en handmatig testen op een Windows-bureaublad. Level Access (Level) heeft een selectie van pagina's uitgebreid getest met behulp van onder meer de schermlezer JAWS 2020, exclusief gebruik van het toetsenbord, browserzoom en handmatige inspectie van code en Accessibility API-uitvoer (met behulp van tools zoals ANDI).

Toepasselijke normen/richtlijnen
Dit rapport behandelt de mate van conformiteit voor de volgende toegankelijkheidsnorm/richtlijnen:

Standaard/Richtlijn Opgenomen in rapport
Toegankelijkheidsrichtlijnen voor webinhoud 2.1 Niveau A - Ja
Niveau AA- Ja
Niveau AAA - Nee
Herziene Sectie 508-normen gepubliceerd op 18 januari 2017 en gecorrigeerd op 22 januari 2018 Ja

voorwaarden
De termen die in de informatie over het conformiteitsniveau worden gebruikt, worden als volgt gedefinieerd:

 • Ondersteunt: De functionaliteit van het product heeft ten minste één methode die voldoet aan het criterium zonder bekende gebreken of gelijkwaardige facilitering.
 • Gedeeltelijk ondersteund: sommige functionaliteit van het product voldoet niet aan het criterium.
 • Ondersteunt niet: de meeste productfunctionaliteit voldoet niet aan het criterium.
 • Niet van toepassing: Het criterium is niet relevant voor het product.
 • Niet beoordeeld: Het product is niet beoordeeld aan de hand van het criterium. Dit kan alleen worden gebruikt in WCAG 2.0 Level AAA.

Succescriteria: niveau A

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.1.1 Non-text Content (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Text equivalents are provided for all non-text elements on the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded) (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: There is no audio-only or video-only content present in the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.2.2 Captions (Prerecorded) (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: There is no synchronized multimedia content present in the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: There is no synchronized multimedia content present in the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.3.1 Info and Relationships (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Information, structure, and relationships conveyed through presentation are programmatically determinable in the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.3.2 Meaningful Sequence (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Content on the Prometric website is ordered in a logical reading sequence.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.3.3 Sensory Characteristics (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: The Prometric website does not rely on sensory characteristics to understand or operate content.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.1 Use of Color (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Content on the Prometric website does not rely on color as the only visual means of conveying information, indicating an action, prompting a response, or distinguishing a visual element.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.2 Audio Control (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: The Prometric website does not present audio that plays automatically.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.1.1 Keyboard (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: All functionality of the content in the Prometric website is operable with a keyboard, and without specific timings required.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.1.2 No Keyboard Trap (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: The Prometric website does not have any instances of keyboard focus becoming trapped in a component.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.1.4 Character Key Shortcuts (Level A 2.1 only)
Also applies to:
Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: Keyboard shortcuts are not implemented in the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.2.1 Timing Adjustable (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: The Prometric website does not impose time limits.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.2.2 Pause, Stop, Hide (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Pages on the Prometric website do not feature any moving, blinking, scrolling, or auto-updating content, except on the homepage where there is a mechanism for the user to pause it.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.3.1 Three Flashes or Below Threshold (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: The Prometric website does not have any content that flashes.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.4.1 Bypass Blocks (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)  - Does not apply to non-web software
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs) - Does not apply to non-web docs
Web: Supports Web: A mechanism is available to bypass blocks of content that are repeated on multiple pages on the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.4.2 Page Titled (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: All pages on the Prometric website have meaningful titles that describe the page’s topic or purpose.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.4.3 Focus Order (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Focusable components on the Prometric website receive focus in a logical order that preserves meaning and operability.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.4.4 Link Purpose (In Context) (Level A)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: All links in the Prometric website have descriptive link text that make the purpose of each link clear.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.5.1 Pointer Gestures (Level A 2.1 only)
Also applies to:
Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: The Prometric website does not feature any functionality that uses multipoint or path-based gestures for operation.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.5.2 Pointer Cancellation (Level A 2.1 only)
Also applies to:
Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: The Prometric website does not feature any events that are triggered by single-point activation.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.5.3 Label in Name (Level A 2.1 only)

Also applies to:
Revised Section 508 - Does not apply

Web: Supports Web: For user interface components with labels in the Prometric website, the accessible name contains the text presented visually.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.5.4 Motion Actuation (Level A 2.1 only)

Also applies to:
Revised Section 508 - Does not apply

Web: Supports Web: The Prometric website does not feature any functionality that needs to be operated by device motion or user motion.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.1.1 Language of Page (Level A)

Also applies to:
Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: The default language of each web page on the Prometric website can be programmatically determined.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.2.1 On Focus (Level A)

Also applies to:
Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Pages in the Prometric website do not have components that cause a change of context on focus.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.2.2 On Input (Level A)

Also applies to:
Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Changing the settings of any user interface components in the Prometric website does not result in an automatic change of context.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.3.1 Error Identification (Level A)

Also applies to:
Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Errors on the Prometric website are identified and made apparent to users in text.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.3.2 Labels or Instructions (Level A)

Also applies to:
Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Labels or instructions are provided when content requires user input on Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

4.1.1 Parsing (Level A)

Also applies to:
Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Pages in the Prometric website have properly formatted elements according to HTML specifications.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

4.1.2 Name, Role, Value (Level A)

Also applies to:
Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: All user interface components on Prometric website have proper programmatic name, role, and state information. All form fields have valid labels.

 

Succescriteria: niveau AA

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.2.4 Captions (Live) (Level AA)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: There is no live video content in the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.2.5 Audio Description (Prerecorded) (Level AA)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: There is no pre-recorded video with audio in the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.3.4 Orientation (Level AA 2.1 only)
Also applies to:
Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: Content in the Prometric website does not restrict its view and operation to a single display orientation, such as portrait or landscape.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.3.5 Identify Input Purpose (Level AA 2.1 only)
Also applies to:
Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: The meaning of each input field collecting information about the user can be programmatically determined in the Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: All text and background color combinations within Prometric website meet color contrast requirements.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.4 Resize text (Level AA)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Text can be resized without assistive technology up to 200 percent without loss of content or functionality.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.5 Images of Text (Level AA)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Text is used to convey information rather than images of text on Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.10 Reflow (Level AA 2.1 only)
Also applies to:
Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: Content on Prometric website reflows without requiring two-dimensional scrolling, and without loss of content or functionality.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.11 Non-text Contrast (Level AA 2.1 only)
Also applies to:
Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: All active user interface components in Prometric website have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent color(s).

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.12 Text Spacing (Level AA 2.1 only)
Also applies to:
Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: All content and functionality in Prometric website is available when the user overrides text spacing properties.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

1.4.13 Content on Hover or Focus (Level AA 2.1 only)
Also applies to:
Revised Section 508 - Does not apply
Web: Supports Web: Content that appears on hover or focus is persistent until the hover or focus trigger is removed.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.4.5 Multiple Ways (Level AA)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software) - Does not apply to non-web software
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs) - Does not apply to non-web docs
Web: Supports Web: There are multiple ways to navigate Prometric website, using links to other pages on each page. There is a set of navigation links for traversing across the website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.4.6 Headings and Labels (Level AA)
Also applies to:
Revised Section 508
 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: Headings and labels in the Prometric website are descriptive and unique.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

2.4.7 Focus Visible (Level AA)

Also applies to:
Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: All interactive controls in the Prometric website have a visible indication of keyboard focus, including links and buttons.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.1.2 Language of Parts (Level AA)

Also applies to:
Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: The Prometric website does not present content in multiple languages.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.2.3 Consistent Navigation (Level AA)

Also applies to:
Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software) - Does not apply to non-web software
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs) - Does not apply to non-web docs
Web: Supports Web: The Prometric website uses consistent header navigation structure.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.2.4 Consistent Identification (Level AA)

Also applies to:
Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software) - Does not apply to non-web software
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs) - Does not apply to non-web docs
Web: Supports Web: Components with the same functionality are consistently identified across pages in Prometric website.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.3.3 Error Suggestion (Level AA)

Also applies to:
Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: When errors are identified on forms in the Prometric website, suggestions are provided for correction, when possible.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data) (Level AA)

Also applies to:
Revised Section 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (Authoring Tool)
 • 602.3 (Support Docs)
Web: Supports Web: The Prometric website does not cause legal commitments or financial transactions to occur.

 

Criteria

Conformance Level

Remarks and Explanations

4.1.3 Status Messages (Level AA 2.1 only)

Also applies to:
Revised Section 508 - Does not apply

eb: Supports Web: The Prometric website does not utilize any explicit status messages.

 

Herzien Sectie 508 Rapport

Hoofdstuk 3: Functionele prestatiecriteria (FPC)

Opmerkingen: Dit product is ondersteuning zonder claim van gelijkwaardige facilitering en andere normen in dit document dekken het product.

Hoofdstuk 4: Hardware

Opmerkingen: Niet van toepassing

Hoofdstuk 5: Software

Opmerkingen: Niet van toepassing

Hoofdstuk 6: Ondersteuningsdocumentatie en services

Opmerkingen:

criteria

Conformiteitsniveau

Opmerkingen en uitleg

601.1 Toepassingsgebied

Kopcel - geen reactie vereist

Kopcel - geen reactie vereist

602 Ondersteuningsdocumentatie Kopcel - geen reactie vereist Kopcel - geen reactie vereist
602.2 Toegankelijkheids- en compatibiliteitsfuncties Van toepassing - niet getest
602.3 Elektronische ondersteuningsdocumentatie Zie WCAG 2.x sectie Zie informatie in WCAG 2.x sectie.
602.4 Alternatieve formaten voor niet-elektronische ondersteuningsdocumentatie Van toepassing - niet getest
603 Ondersteuningsdiensten Kopcel - geen reactie vereist Kopcel - geen reactie vereist
603.2 Informatie over toegankelijkheids- en compatibiliteitsfuncties Van toepassing - niet getest
603.3 Aanpassing van communicatiebehoeften Van toepassing - niet getest