Klik hier om te zien of uw testprogramma geschikt is om te testen vanaf 1 mei. U ontvangt via e-mail aanvullende informatie om u te informeren over de status van uw examendatum wanneer deze dichterbij komt.

Op basis van onze huidige beoordeling van het lokale en federale beleid en de richtlijnen van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hebben we vastgesteld dat het noodzakelijk is om de sluiting van testcentra in de VS en Canada tot 31 mei te verlengen. Dit geldt voor alle testprogramma's, met uitzondering van essentiële serviceprogramma's die gepland zijn om op 1 mei het testen in beperkte capaciteit te hervatten. Prometric werkte samen met testsponsors om te bepalen welke programma's voldeden aan de criteria voor "essential workforce", zoals gedefinieerd door de US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), en konden opereren volgens een vastgesteld sociaal afstandsbeleid.